Rozmowy Wspólnoty

26.11.2021

Liczba mieszkańców rośnie, chciałbym, żeby szedł za tym PIT

Nawet jeśli zmiany prawne doprowadziłyby do obniżenia wpływów z PIT, nadal będzie to dla nas – z racji dużej dynamiki rozwoju – jedna z najważniejszych pozycji w budżecie. Jeśli mieszkańcy chcą utrzymać „prestiżowy” warszawski meldunek, wówczas mówię im: nie musicie się u nas meldować, ale…