MUNICIPIUM SA

Międzykomunalna spółka akcyjna  Municipium powstała w 1990 roku. Jej misją jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-ekonomicznym przez bieżące informowanie o zachodzących zmianach w polskim prawie, finansach, gospodarce. Nasi autorzy i eksperci często zabierają głos w debacie publicznej, komentując wydarzenia, którymi żyje samorządowa Polska. Sprawdzamy, analizujemy, tworzymy profesjonalne i rzetelne rankingi i raporty a także wydarzenia kongresowe i konferencyjne. Nieodłącznym elementem działalności są specjalistyczne szkolenia w ramach Akademii Wspólnoty, służące zdobywaniu rzetelnej wiedzy i optymalizacji kosztów funkcjonowania urzędu.

Dziś ważnym elementem i kluczem do efektywnego działania jednostek samorządu terytorialnego jest dostęp do rzetelnych informacji. Misję tę realizujemy poprzez wydawanie PST Wspólnota. Dwutygodnika, który na przestrzeni lat, stał się najważniejszym branżowym, drukowanym pismem. Czytają nas marszałkowie województw, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie powiatów, sekretarze urzędów, skarbnicy, radni, urzędnicy ale także: ministrowie, dyrektorzy szkół, pracownicy instytucji finansowych, ZEAS-ów, służby zdrowia, spółek komunalnych oraz innych jednostek podlegających samorządom.
PST Wspólnota zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji samorządowej.
Od niedawna na łamach Głosu Gmin Wiejskich - bezpłatnego, comiesięcznego  dodatku - informujemy o ważnych wydarzeniach, inwestycjach i zmianach jakie zachodzą w gminach wiejskich. Nie brakuje  tekstów związanych z kulturą, historią  i dziedzictwem polskiej wsi.

Nasza działalność informacyjna to także portal internetowy www.wspolnota.org.pl, zawierający aktualne informacje na temat, tego co dzieje się w JST. Docieramy do tysięcy osób dziennie z najświeższymi i najważniejszymi informacjami.

Wydawnictwo Municipium jest także organizatorem różnorodnych wydarzeń branżowych, będących platformą wymiany informacji i doświadczeń. W organizowanych przez nas spotkaniach biorą udział samorządowcy, przedstawiciele biznesu, przedstawiciele różnych szczebli władzy oraz reprezentanci świata nauki.

Najważniejsze z nich to:

 

Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty  „Edukacja Przyszłości"

To najważniejsze spotkanie liderów świata samorządu, oświaty, kultury, sportu. Podczas dwóch dni wykładów, w gronie doświadczonych ekspertów i starannie dobranych wystawców rozmawiamy o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także dyrektorami szkół i szkół zawodowych. Nie brakuje także tematów związanych z samorządową kulturą i sportem.

 

Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

Zarządzanie funkcjonowaniem administracji samorządowej jest dzisiaj procesem coraz bardziej złożonym, podporządkowanym procedurom i wymagającym uważnej koordynacji pracy wielu osób w kierownictwie urzędów. W ogromnej większości polskich gmin i powiatów odpowiedzialność za tę kwestię spoczywa na sekretarzach ale nie tylko. Dlatego podczas kongresu część konferencji skierowana jest do osób najbliżej współpracujących z sekretarzami – szefami kadr i płac, kierownikami działów informatyki, osobami zarządzającymi techniką i utrzymaniem ruchu w urzędach, a także redakcjami BIP-u, stron internetowych oraz innych kanałów dystrybucji informacji urzędowej.

 

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Od 19 lat to najbardziej prestiżowe i elitarne wydarzenie . Łączy przedstawicieli samorządu, liderów biznesu i świata nauki. Bogata tematyka konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące są doskonałym miejscem pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów.Tutaj samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.

 

Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości

To jedno z największych wydarzeń dla zarządów i zarządców nieruchomości.
Bogaty program merytoryczny odnosi się do prawnych, finansowych i technicznych aspektów zarządzania nieruchomościami. Eksperci, znani z publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, podejmą ważne i aktualne tematy, z którymi zarządcy spotykają się w swojej codziennej pracy.

Akademia  „Wspólnoty”

To pierwsza interaktywna platforma szkoleniowa dla pracowników JST. Jest to źródło istotnych informacji oferujące w ramach jednego abonamentu nieograniczony dostęp do platformy szkoleniowej wszystkim pracownikom urzędu oraz kierownictwu jednostek organizacyjnych JST.