Pozostałe

Ranking: Dopłaty do transportu zbiorowego

Policzyliśmy, ile pieniędzy z budżetów dopłacają samorządy do komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca. Liderami są: Warszawa, Bielsko-Biała, Jaworzno, Gdynia, Będzin, Zgierz, Swarzędz, Kórnik oraz gminy wiejskie Suchy Las, Zbrosławice i Kołbaskowo.

Pod uwagę wzięliśmy wydatki w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60001 pasażerskie przewozy kolejowe, 60002 infrastruktura kolejowa, 60003 pasażerskie przewozy autobusowe, 60004 lokalny transport zbiorowy, 60020  funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, 60021 funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych i 60022 funkcjonowanie systemów rowerów publicznych. Podstawą rankingu są te właśnie wydatki pomniejszone o wpływy (dochody własne) w ujęciu bieżącym w tych samych rozdziałach – np. ze sprzedaży biletów w miastach, w których przechodzą one przez budżet.

Zdecydowanie najwyższe dopłaty do transportu zbiorowego (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) ponosi od lat Warszawa. W 2022 r. był to jedyny samorząd, w którym przekraczały one 1000 zł per capita. W sumie w siedmiu samorządach dopłaty były wyższe niż 500 zł na mieszkańca. Na zbiór ten składa się sześć miast wojewódzkich i podpoznańska gmina Suchy Las. Grupa z wydatkami przekraczającymi 300 zł na osobę jest już liczniejsza, składa się z ponad 40 gmin. Jest wśród nich 15 miast wojewódzkich, 11 innych miast na prawach powiatu, trzy miasta powiatowe, trzy małe miasta i 11 gmin wiejskich. Charakterystyczne, że poza miastami na prawach powiatu są to niemal wyłącznie gminy podmiejskie głównych obszarów metropolitalnych: pięć podpoznańskich, pięć w konurbacji śląsko-zagłębiowskiej, dwie podwarszawskie, dwie leżące koło Szczecina oraz po jednej spod Wrocławia i Łodzi. Jedyną niepodmiejską gminą w gronie samorządów z bardzo wysokimi wydatkami na transport zbiorowy jest Żywiec.

Fot. Pixabay

Pełna treść rankingu do pobrania:

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane