Prawo

24.02.2021

Krzywizna bananów na drogach publicznych

„Nie można wprowadzić ani ustanawiać zakazu na drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania” – tak brzmi art. 41 ust. 7 pkt 1…