Prawo

06.04.2020

Wyjaśnienia UOKIK w sprawie udzielania pomocy publicznej przez samorządy

Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, nie zwalnia podmiotów udzielających pomocy z konieczności stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej (w tym również pomocy de minimis) – informuje UOKIK, który przesłał wyjaśnienia na prośbę…