Prawo

09.12.2022

WSA: Pensje urzędników są jawne

Organ publiczny, na wniosek, ma obowiązek udostępnić informację o wysokości wypłacanych wynagrodzeń. Udzielenie takiej informacji po terminie nie jest jednak uzasadnieniem dla wypłaty zadośćuczynienia, tym bardziej jeśli wnioskujący nie poniósł żadnych strat w związku ze zwłoką.