Dla radnych

09.07.2020

COVID-19 nie usprawiedliwia wszystkiego

Przeniesienie wydatków między działami planu wydatków dopuszczalne jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Pomiędzy wystąpieniem COVID-19 a przeniesieniem wydatków musi jednak istnieć związek przyczynowo-skutkowy.