Pozostałe

Ranking: Kondycja finansowa samorządów

Nie ma lepszego wskaźnika obrazującego kondycję JST niż poziom nadwyżki operacyjnej. Sprawdziliśmy jej poziom w przeliczeniu na mieszkańca we wszystkich samorządach w Polsce.

Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych. W dużym stopniu wartość tego wskaźnika wynika z obiektywnych warunków, w których funkcjonują władze samorządowe. Wiąże się więc ze zmianami koniunktury gospodarczej, strumieniami dochodów zarówno własnych, jak i transferów, z zakresem obowiązków narzucanym przez przepisy, a skutkujących wielkością wydatków na utrzymanie różnych usług i instytucji.

W naszym rankingu posługujemy się wskaźnikiem nadwyżki operacyjnej netto. Uwzględniamy więc nie tylko różnicę między wielkością bieżących dochodów i bieżących wydatków, ale także wielkość spłat wcześniejszego zadłużenia. Prezentowany wskaźnik pokazuje wartości średnie z lat 2020–2022 r.

Co się okazuje? Że tylko trzy miasta wojewódzkie (Gdańsk, Szczecin i Poznań) mają nadwyżkę przekraczającą 750 zł w przeliczeniu na mieszkańca, a trzy inne miasta na prawach powiatu (Świnoujście, Gliwice i Sopot) ponad 1000 zł per capita. Daleko im jednak do 13 gmin wiejskich i 7 małych miast, w których średnia nadwyżka na głowę przekracza 2000 zł. Absolutnymi liderami są Kleszczów, Łeba i Kobierzyce z nadwyżką zdecydowanie przekraczającą 3500 zł.

Cały ranking do pobrania poniżej:

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane