Pozostałe

Ranking: Sukces kadencji 2018–2023

Oto najważniejsze podsumowanie. Próbujemy w nim za pomocą dostępnych wskaźników liczbowych oszacować sukces, jaki odniosły samorządy w latach 2018–2023.

Kadencja, o której tym razem mówimy, jest pod wieloma względami wyjątkowa. Przede wszystkim, w wyniku decyzji parlamentu jest dłuższa niż każda poprzednia. Do jej rozciągnięcia z czterech do pięciu lat doszło przełożenie wyborów samorządowych – z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r.

Wyniki prezentujemy kilka tygodni przed wyborami, posługując się jednak danymi sięgającymi tylko do 2022 roku, a więc częściowo nieaktualnymi, jednak problem opóźnienia mieliśmy też w poprzednich edycjach zestawienia.

Koncentrujemy się wyłącznie na szczeblu gminnym. To samorządy szczebla podstawowego są bowiem odpowiedzialne za większość zdecentralizowanych funduszy, one mają także największą swobodę prowadzenia stosunkowo samodzielnych polityk rozwojowych (swoboda ta jest większa niż w powiatach i województwach).

Opieramy się na najnowszych dostępnych danych, przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów, a także z kilku innych źródeł.

Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do:

– sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej),

– sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej),

– sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej),

– sukcesu społecznego (który uwzględnia szeroko rozumiane polityki społeczne, np. wyniki edukacyjne, ale także polityki związane z ochroną środowiska czy lokalnym transportem publicznym).

 

Cały ranking do pobrania poniżej:

fot. Freepik.com

 

Autorzy rankingu:

Paweł Swianiewicz profesor ekonomii, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Julita Łukomska adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane