Pracownik Samorządowy

Pracownicy socjalni apelują o podwyżki

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w reakcji na ostatnią decyzję Rządu RP, by zapowiadanymi podwyżkami objąć jedynie wybranych pracowników sfery publicznej z pominięciem pracowników pomocy społecznej wystosowała apel do Premiera RP.

Paweł Maczyński, prezes Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w swoim liście do Donalda Tuska wyraża stanowczy sprzeciw wobec faktu pominięcia pracowników pomocy społecznej w zapowiadanych i ogłoszonych podwyżkach dla jedynie wybranych pracowników sfery publicznej.

Autor listu przypomniał, że podczas spotkań z wyborcami pracownicy socjalni byli zapewniani o pilnej potrzebie wzrostu płac w całym systemie pomocy społecznej. Podkreśla również, że pracownicy socjalni nie tylko realizują zadania powierzane im przez jednostki samorządu terytorialnego, ale także wypełniają szereg zadań ustawowych, będących wyrazem planów rządu lub większości parlamentarnej. Ponadto wdrażanie oczekiwanych programów społecznych wymaga odpowiednio przygotowanych i odpowiednich kadr pomocy społecznej.

Przewodniczący Federacji poinformował Premiera, że pracownicy socjalni nie zgadzają się z uzasadnieniem dla wyróżnienia w zakresie podwyżek jedynie pracowników państwowej sfery budżetowej i pominięcia w nich pracowników samorządowych.

Paweł Maczyński wyraził też nadzieję, że opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt podniesienia płac pracowników pomocy społecznej w formie dodatków do pensji zostanie zrealizowany. Nie zakończy to debaty na temat wprowadzenia rozwiązań systemowych w zakresie wynagradzania, ale – jak wskazuje przewodniczący Federacji – stanowi pierwszy i potrzebny krok do powstrzymania negatywnych konsekwencji dla udzielanej pomocy społecznej.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane