Rozmowy Wspólnoty

17.11.2020

Fermy zwierząt futerkowych dają zatrudnienie mieszkańcom

Procedowany w parlamencie projekt ustawy nazywanej „piątką dla zwierząt” jest bardzo restrykcyjny. Doceniam intencje ustawodawcy i mnie również zależy, żeby każda hodowla odbywała się w jak najbardziej humanitarnych warunkach. Chodzi jednak o to, aby projekt osiągał cel w sposób jak najmniej…