Gospodarka

19.05.2020

Wielkopolskie samorządy potwierdzają kwietniową zapaść w PIT

I kwartał 2020 roku mimo obniżonych stawek PIT wykazywał stabilność dochodów z tego tytułu rok do roku. Kwiecień okazał się szokiem. Wśród zbadanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jednostek były takie, które wykazały jedynie 38 proc. dochodów z 2019 roku. Średnio gminy i powiaty…