W samorządach

03.02.2023

Felieton: Etyczna sztuczna inteligencja

W grudniu 2022 roku Rada UE przyjęła projekt The Artificial Intelligence Act (AJ Act). Ogromne tempo zmian technologicznych wymusza stworzenie ram prawnych, ograniczających zagrożenia, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja (SI). Twórcy unijnego prawa uzasadniają, że dzięki nowym przepisom…