Redakcja

Redaktor Naczelny
Janusz Król
j.krol[at]municipium.com.pl

Sekretarz redakcji
Sławomir Bukowski
tel. (22) 266 09 73
s.bukowski[at]municipium.com.pl

Dział Prawny
Dominik Krzysztofowicz
tel. (22) 242 80 45
d.krzysztofowicz[at]municipium.com.pl
prawnicy[at]municipium.com.pl


Zastępca Redaktora Naczelnego
Zdzisław Majewski
tel. (22) 242 80 34
z.majewski[at]municipium.com.pl

Marketing, patronaty
Eryk Likowski
tel. (22) 242 80 24
e.likowski[at]municipium.com.pl

Wydawnictwo

Międzykomunalna Spółka Akcyjna
Municipium

Marynarska 19A piętro 10,
02-674 Warszawa (Marynarska Tower).

Sekretariat
tel. (22) 242 80 31
sekretariat[at]municipium.com.pl

Prezes
Zdzisław Majewski

Biuro reklam i ogłoszeń:
Aneta Wilim

tel.  504 034 377
        (22) 242 80 21
a.wilim[at]municipium.com.pl

Małgorzata Szulowska
tel. 691 260 476
        (22) 242 80 17
m.szulowska[at]municipium.com.pl

Joanna Kowalska
tel. 511 712 716
        (22) 242 80 14
j.kowalska[at]municipium.com.pl

Ewa Porycka
tel.  695 980 266
        (22) 242 80 35,
e.porycka[at]municipium.com.pl

 


Wiceprezes
Michał Król

Konferencje i szkolenia:
Małgorzata Dzierlińska

Specjalista ds. szkoleń
tel. (22) 242 80 20
m.dzierlinska[at]municipium.com.pl

Patrycja Pudełko
Project Manager
tel. (22) 242 80 55
p.pudelko[at]municipium.com.pl

Prenumerata i kolportaż
tel. (22) 242 80 10,
(22) 242 80 44, (22) 242 80 51
handlowy[at]municipium.com.pl

NIP 526-025-01-10  
REGON 006375209

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego   
Nr KRS 0000069503
Kapitał zakładowy 515.000,00 zł
Kapitał wpłacony 515.000,00 zł