Prawo

29.03.2022

Kto ustala nagrody dla uczniów?

Kwestie związane z pomocą materialną dla uczniów regulują przepisy rozdziału 8a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z art. 90t ust. 4, określanie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie danej JST bez względu na miejsce…