Prawo

Nowe warunki techniczne odroczone

fot. Pixabay

Zamiast 1 kwietnia nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wejdzie w życie 1 sierpnia br. Dodatkowe cztery miesiące umożliwią inwestorom ukończenie prac nad projektami inwestycji, które są w toku.

Rozporządzenie zakłada m.in. zwiększenie do 5 m odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji od granicy działki. Dotąd odległość ta wynosiła minimum 3 m w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami lub drzwiami – 4 m.

Wprowadzono wymagania w zakresie przegród pomiędzy balkonami. Zgodnie z nową regulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przypadku wykonania więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej należy zastosować przegrodę o wysokości co najmniej 2,2 m oraz o szerokości odpowiadającej co najmniej szerokości balkonu, a w przypadku gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 m – minimum 2 m. Przegroda powinna się też charakteryzować odpowiednią przepuszczalnością światła (minimum 30 proc., a maksimum 50 proc.), przyciemniona przegroda zapewni poczucie odizolowania się od sąsiadów.

Nowe przepisy zmieniają też sytuację publicznych placów zabaw w Polsce – zostały dla nich określone konkretne wymagania bezpieczeństwa. Nowe regulacje, m.in. poprzez odniesienie się wprost do Polskich Norm z grupy PN-EN 1176, mają podnieść standardy bezpieczeństwa, a także wpłynąć na jakość przestrzeni rekreacyjnych dla dzieci. Dotyczą one także kwestii związanych z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU poz. 474)

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane