Dla radnych

31.03.2021

Ostrożnie z reasumpcją w pandemii

Pandemia mocno komplikuje obrady na sesjach rad. Hybrydowe i zdalne sesje to teraz standard prac rad gmin i powiatów oraz sejmików. Niestety, używane do prowadzenia sesji i głosowań urządzenia techniczne i internet bywają zawodne.