Prawo

19.05.2020

Zamrozić budżety obywatelskie - felieton

Pandemia demoluje finanse samorządowe. Miasta i gminy informują o utracie znaczącej części dochodów z opłat i podatków, na to nakładają się umorzenia czynszów i inne formy finansowej pomocy dla przedsiębiorców oraz duże koszty walki z koronawirusem.