Prawo

Przedstawiciele ministerstw dyskutowali o nielegalnych wysypiskach

Zwiększenie efektywności systemu usuwania odpadów oraz wykrywania, ścigania i pociągania do odpowiedzialności przestępców środowiskowych – to cel międzyresortowego spotkania, w którym uczestniczyły minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i wiceministra Anita Sowińska wraz z przedstawicielami resortów: finansów, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, aktywów państwowych, infrastruktury oraz jednostek im podległych.

Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w Polsce zlokalizowanych 311 składowisk odpadów mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla społeczności lokalnych. Kwestia nielegalnych składowisk odpadów to jeden z priorytetów umowy koalicyjnej.

Zwiększenie efektywności systemu usuwania odpadów oraz wykrywania, ścigania i pociągania do odpowiedzialności przestępców środowiskowych to szeroki problem, który wymaga kompleksowych rozwiązań. Dlatego też w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie, w trakcie którego omówione zostały m.in. skala problemu oraz możliwe rozwiązania.

– Efektywna współpraca międzyresortowa jest kluczowa w kontekście przeciwdziałania nielegalnym miejscom składowania odpadów. Dlatego mobilizujemy inne ministerstwa i służby do wypracowania nowych rozwiązań w tym obszarze. – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Jak zaznaczyła, zajęcie się zjawiskiem nielegalnego gromadzenia odpadów jest jednym z priorytetów rządu. Konieczne jest współdziałanie ponad ministerialne, ponieważ problem jest kompleksowy i wymaga szerokiej współpracy.

– Na początku tego roku GIOŚ we współpracy z Wojewódzkimi Inspektoratami przygotował inwentaryzację, na podstawie której 311 składowisk odpadów określono jako mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla społeczności lokalnych.  – dodała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. W trakcie spotkania omówiono skalę problemu oraz proponowane rozwiązania. Elementem rozmów było zarządzanie kryzysowe oraz efektywność funkcjonowania przepisów prawa i procedur w prowadzonych postępowaniach. Poruszone zostały też kwestie możliwości budowy infrastruktury unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz kontrola transportu tych odpadów na terenie kraju.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane