Prawo W samorządach

Rafał Trzaskowski proponuje Globalny Zielony Ład

fot. European Union / Christophe Licoppe

W trakcie rozpoczętego dzisiaj 161. posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wraz z Katą Tutto, wiceburmistrzem Budapesztu (Węgry), przedstawili opinię zatytułowaną „W kierunku Globalnego Zielonego Ładu: harmonizacja globalnych ram dotyczących zmiany klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju”. W przyjętym przez Komitet dokumencie samorządowcy wzywają do budowania większej synergii między programami na rzecz różnorodności biologicznej, klimatu i zrównoważonego rozwoju w celu opracowania ram Globalnego Zielonego Ładu.

– Powodzenie Europejskiego Zielonego Ładu zależy w dużej mierze od aktywnego zaangażowania naszych miast i regionów. Nasza rola we wdrażaniu zrównoważonych projektów jest niezbędna dla dobrostanu naszych społeczności, konkurencyjności naszych regionalnych gospodarek i zdrowia naszej planety. Jeśli chcemy odnieść sukces w zielonej transformacji, musimy postawić w centrum potrzeby i wyzwania obywateli, naszych lokalnych przedsiębiorstw i naszych terytoriów. Aby wspólnie budować i wdrażać zieloną transformację, potrzebujemy lepszego wielopoziomowego zarządzania. Aby osiągnąć cele w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej, a także cele zrównoważonego rozwoju, potrzebujemy bezpośredniego finansowania. Potrzebujemy lepszej komunikacji na temat wartości dodanej Globalnego Zielonego Ładu, musimy pokazać obywatelom korzyści, jakie uzyskują w zakresie zdrowia, dobrego samopoczucia, nowych miejsc pracy, czystego powietrza i innowacyjnych rozwiązań – tylko wtedy możemy ich przekonać, że będziemy w dobrym kierunku. – mówił Rafał Trzaskowski w trakcie swojego wystąpienia na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów.

W opinii przedstawiono priorytety polityczne Komitetu Regionów dotyczące COP w sprawie klimatu i różnorodności biologicznej oraz przyszłego szczytu ONZ w drugiej połowie 2024 r. Przywódcy lokalni i regionalni obawiają się, że świat nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, że istnieje ryzyko przekroczenia celu 1,5°C określonego w porozumieniu paryskim oraz że globalna degradacja środowiska następuje w tempie bezprecedensowym w historii ludzkości.

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego powodzenie Europejskiego Zielonego Ładu zależy od aktywnego zaangażowania miast i regionów. – Nasza rola we wdrażaniu zrównoważonych praktyk, ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i tworzeniu odpornego środowiska jest niezbędna dla dobrostanu naszych społeczności i zwiększania konkurencyjności naszych gospodarek. Utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu i zanieczyszczenie to tylko niektóre z wyzwań, którym ma stawić czoła Zielony Ład, a które nie zatrzymują się na granicach Europy. Nie są one izolowane, ale głęboko ze sobą powiązane, zaostrzają się nawzajem i zagrażają samej strukturze naszego istnienia. – mówił prezydent Warszawy.

Samorządowcy uważają, że Europejski Zielony Ład może służyć za przykład na poziomie globalnym, jednak potrzeba ulepszenia wielopoziomowych struktur zarządzania i bezpośredniego finansowania na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Duże nadzieje europejscy samorządowcy pokładają w Pakcie na rzecz Przyszłości, który ma zostać przyjęty podczas szczytu ONZ we wrześniu w Nowym Jorku – może on być, ich zdaniem, pierwszym krokiem w stronę Globalnego Zielonego Ładu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane