Głos Gmin Wiejskich

26.04.2021

Milion złotych rocznie na inwestycje w gminie wiejskiej

Uczestnicy XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP zaapelowali m.in. o stworzenie Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi.