Głos Gmin Wiejskich

Lotniska też bez podatku od nieruchomości?

Związek Gmin Wiejskich RP sprzeciwia się planom zwolnienia z podatku od nieruchomości wszystkich gruntów na lotniskach.

Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzający zmianę zapisu w art. 7, ust. 1. pkt 3. Brzmi on obecnie: „zwalnia się od podatku od nieruchomości (…) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego”. Zgodnie z projektowanymi zmianami przepis ten miałby brzmieć: „zwalnia się od podatku od nieruchomości (...) grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego”.

Jak zauważa Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, poselski projekt jest kolejną niekorzystną zmianą dla samorządowych finansów. „Z całą stanowczością należy podkreślić, że jest to kolejne planowane zwolnienie, które nie przewiduje mechanizmów rekompensujących. Proponowana zmiana (...) przyniesie wprost negatywne skutki dla budżetów gmin” - czytamy w stanowisku ZGW RP. I dalej: „Zaproponowane przez projektodawców rozwiązanie spowoduje, że wszystkie grunty położone na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego będą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Takie praktyki spowodują znaczące uszczuplenie wpływów do budżetów gmin,  a skutkiem tak przyjętego prawa będzie to, że kilkudziesięciohektarowe nieuprawnione nieruchomości uzyskają zwolnienie z podatku od nieruchomości. Uzasadnienie  do projektu ustawy nie określa w żadnym stopniu skutków finansowych dla JST.  Brak ten czyni projekt niezgodny z Regulaminem Sejmu. (...) Wydaje się, że projekt ustawy  powinien uzyskać notyfikację Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej.”

Władze ZGW RP podkreślają, że samorządy w dalszym ciągu borykają się ze skutkami zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w tym samym artykule ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - w części dotyczącej zwolnienia od podatku gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa. „Efektem złej legislacji jest objęcie zwolnieniem podatkowym całych działek ewidencyjnych, na których znajduje się jakikolwiek element infrastruktury kolejowej. W rezultacie, nierzadkie są przypadki zwolnienia z podatków wszystkich gruntów jednostek gospodarczych, gdzie grunty z elementami urządzeń kolejowych zajmują np. tylko 0,05 proc. zajmowanej powierzchni. Oznacza to, że dwa metry toru lub bocznicy decyduje o zwolnieniu wszystkich budynków i budowli wraz z biurem i gabinetem szefa firmy! Przy  próbach zmiany niekorzystnych zapisów związanych z infrastrukturą kolejową wskazujemy na opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której wskazał, że zwolnienia podatkowe w takim zakresie mogą być niedozwoloną pomocą publiczną” - argumentuje Związek.

Źródło ZGWRP, fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane