Głos Gmin Wiejskich

Wspólnie dla powietrza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmą współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza.

Jak informuje ARiMR, porozumienie zawarte 7 maja wpisuje się w proekologiczne działania Agencji. ARiMR już teraz oferuje bowiem pomoc w ramach licznych programów i działań, które przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych - to m.in.: wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska oraz inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
- Uruchomimy na portalu internetowym Agencji specjalną podstronę – na razie poświęconą udzielanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparciu, z którego mogą skorzystać także rolnicy i mieszkańcy wsi - zapowiada Halina Szymańska, prezes ARiMR. - Wierzę jednak, że jest to pierwszy krok i z czasem współpracujących z nami instytucji będzie więcej.

Zdaniem Macieja Chorowskiego, prezesa NFOŚiGW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to doskonały kanał dotarcia z ofertą programową Funduszu do rolników, mieszkańców wsi, producentów rolnych, przedsiębiorców i samorządów lokalnych. - Wzajemna wymiana informacji, spotkania ekspertów, wspólne konferencje i wydarzenia to tylko niektóre nasze plany na tę współpracę - dodaje Maciej Chorowski.  
- Cieszę się, że powiększa się grono partnerów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW. Liczymy na owocną współpracę z ARiMR, szczególnie w zakresie informowania mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dofinansowania wymiany tzw. kopciuchów i termomodernizacji domów jednorodzinnych w ramach dwóch rządowych programów: Czyste Powietrze i Stop Smog – podsumowuje Michał Kurtyka, szef MKiŚ.

Źródło: ARiMR, NFOŚiGW, fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane