Głos Gmin Wiejskich W samorządach

Gminy chcą zmian w PIS

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej złożył wniosek o pilne wprowadzenie zmian w Programie Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu”.

W efekcie próśb przekazanych przez samorządy ZGWRP wnioskuje do premiera o:
- wydłużenie ważności promes udzielonych przez BGK w ramach 1.  naboru  wniosków,
- wprowadzenie możliwości ograniczenia zakresu zadania objętego uzyskaną  promesą,
- wprowadzenie możliwości zawierania umów po częściowym rozstrzygnięciu przetargów na określone etapy czy elementy całości zadania objętego promesą,
- wprowadzenie zmiany w częstotliwości płatności za realizację inwestycji.

„Wniosek argumentujemy przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi pozyskiwania pozwoleń na budowę, wynikającymi ze stanu epidemicznego COVID-19” - argumentuje ZGWRP. Przesunięcia terminów w pracach projektowych dotyczą głównie prac geodezyjnych, postępowań środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, uzgodnień dotyczących kanałów technologicznych i innych. 

„Potrzeba wprowadzenie możliwości ograniczenia zakresu zadania objętego promesą BGK wynika ze wzrostu cen występujących na przetargach. Wzrost cen ofertowych jest konsekwencją inflacji, w tym głównie wzrostu cen materiałów budowlanych, usług, energii, paliwa, robocizny i innych. Sytuacja ta spotęgowana została agresją Rosji na Ukrainę, w tym również odpływem pracowników z Ukrainy.

Samorządy, składając wnioski w sierpniu 2021 roku do 1. naboru, nie mogły przewidzieć tak dużego wzrostu cen. Obecne kwoty za realizację inwestycji znacząco odbiegają od szacunków z ubiegłego roku. Obserwowany jest wzrost ofert średnio na poziomie od 30 do 50 proc., a zdarzają się też przypadki, w których wartość ofert jest kilkakrotnie wyższa od zakładanej lub też odnotowywany jest całkowity brak ofert. Ograniczenie zakresu zgłoszonego do realizacji zadania w ramach pozyskanej z BGK promesy pozwoli na częściowe wykonanie zgłoszonych wniosków.

Wyrażenie zgody na zawieranie umów, po częściowych rozstrzygnięciach przetargów umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie prac, co w konsekwencji nie doprowadzi do niekorzystnej kumulacji prac budowlanych w kolejnych kwartałach. Zapobiegnie też dalszemu wzrostowi cen w przypadku odkładania zleceń w czasie.

Wysokie ceny ofert na przetargach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wynikają również z przełożenia prawie całości finansowania zadania na wykonawców, którzy muszą posiłkować się komercyjnymi kredytami na ich sfinansowanie. Takie przełożenie ciężaru finansowego na wykonawców eliminuje mniejsze, słabsze finansowo firmy lokalne, dając preferencje dużym firmom posiadającym większy kapitał, dlatego wnioskujemy o wprowadzenie możliwości zwiększenia częstotliwości płatności za wykonanie zadania na minimum kwartalne rozliczenia lub zgodnie z zawartym pomiędzy zamawiającym a wykonawcą harmonogramem prac i płatności.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej ma świadomość, że w okresie ponad 30 lat odrodzonego samorządu w Polsce, nigdy jeszcze nie było tak dużego wsparcia rządowego na realizację pilnych zadań inwestycyjnych w samorządach. Jednak dla osiągnięcia zakładanego sukcesu Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu niezbędne jest wprowadzenie proponowanych zmian do jego realizacji” - kończą sygnatariusze apelu.


Źródło ZGWRP
Fot. BGK

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane