Głos Gmin Wiejskich W samorządach

Dofinansowanie dla gmin PGR

Poznaliśmy beneficjentów trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Nabór objął gminy, w których działały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego, operator Programu Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie dla gmin popegeerowskich ma objąć blisko 1600 jednostek samorządu terytorialnego i związków JST. Pieniądze mają pomóc w realizacji 1885 inwestycji. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na infrastrukturę drogową (blisko 1,9 mld zł), inwestycje wodno-kanalizacyjne (ponad 500 mln zł), infrastrukturę społeczną (prawie 330 mln z) i sportową (ponad 300 mln zł).

Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne mogły w tym naborze składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów gospodarki, wśród nich znalazły się: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, tabor z napędem zeroemisyjnym czy cyfryzacja usług publicznych i komunalnych.

Każda JST mogła złożyć dwa wnioski. Przyznane dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji, oznacza to, że samorządy będą musiały wnieść minimum 2 proc. wkładu własnego.
Wśród celów tej edycji Programu wymieniono pobudzenie aktywności inwestycyjnej JST, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, poprawę warunków życia obywateli, nowe miejsca pracy oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju.

Lista samorządów objętych dofinansowaniem znajduje się TUTAJ


Źródło: BGK
Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane