Prawo

Jest termin wyborów samorządowych

Na ogłoszenie w dzienniku ustaw czeka rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące zarządzenia wyborów organów stanowiących i wykonawczych JST. Zgodnie z tym dokumentem wybory odbędą się 7 i 21 kwietnia.

Rozporządzenie zawiera również kalendarz wyborczy. Zgodnie z nim 12 lutego mija termin na podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Do 4 marca (do godziny 16:00) można zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy. Z kolei 14 marca o tej samej godzinie mija termin na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Z kolei 28 marca mija termin na podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

Pełny kalendarz wyborczy można pobrać TUTAJ

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane