Prawo

Unia chce wyśrubować normy jakości powietrza

Parlament Europejski i Rada wypracowały wstępne porozumienie polityczne w sprawie zmienionej dyrektywy w sprawie jakości powietrza. Po przyjęciu nowe przepisy mają ustanowić unijne normy jakości powietrza na 2030 r., które mają być lepiej dostosowane do globalnych wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza.

Dzięki zmienionej dyrektywie w sprawie jakości powietrza roczna wartość dopuszczalna dla głównego zanieczyszczenia – drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5) – ma zostać zmniejszona o ponad połowę. Przypomnijmy, że Unia zmierza do zerowego poziomu zanieczyszczenia powietrza najpóźniej do 2050 r. Zgodnie z wypracowanym porozumieniem władze krajowe i lokalne określą konkretne środki, które podejmą w celu spełnienia norm.


Zmiana dyrektywy ma również zapewnić tzw. „wczesne działania” w celu osiągnięcia czystszego powietrza. Oznacza to, że jeżeli w nadchodzących latach poziomy zanieczyszczenia powietrza będą wyższe niż nowe normy z 2030 r., państwa członkowskie będą zobowiązane przeanalizować, czy są na dobrej drodze do terminowego zapewnienia zgodności z przepisami, a w razie potrzeby podjąć działania i zapewnić zgodność w 2030 r. W szczególnych okolicznościach państwa członkowskie mogą dostać więcej czasu na osiągnięcie nowych norm.

 

– Porozumienie to jest kamieniem milowym na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, czystszej i zdrowszej Europy.  Zmienione przepisy wprowadzają normy i trajektorię, których potrzebujemy, aby chronić nasze zdrowie i środowisko przed zanieczyszczonym powietrzem. Będzie to szczególnie korzystne dla słabszych grup społecznych, takich jak dzieci i osoby starsze, i przybliży nas do naszego celu: Europa, w której zanieczyszczenie jest kwestią przeszłej i czystego powietrza naszą rzeczywistość. – mówi Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa.

 

W porozumieniu przewidziano również zapewnienie osobom dotkniętym szkodami zdrowotnymi wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza prawa do otrzymania odszkodowania w przypadku naruszenia unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza. Przewidziano także większą jasność w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, skutecznych sankcji i lepszego informowania opinii publicznej na temat jakości powietrza.


Wzmocnione mają zostać również przepisy w zakresie monitorowania i modelowania jakości powietrza oraz przygotowywania planów ochrony powietrza. Udoskonalone przepisy dotyczące monitorowania i modelowania jakości powietrza mają umożliwić ściślejszą kontrolę zgodności z normami i będą wspierać skuteczniejsze i skuteczniejsze działania mające na celu zapobieganie naruszeniom norm i reagowanie na nie.


Co dalej z porozumieniem? Parlament Europejski i Rada będą teraz musiały formalnie przyjąć zmienioną dyrektywę, by mogła ona wejśc w życie.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane