Prawo

ZMP o nowelizacji podatku od nieruchomości

fot. Pixabay

Zarząd Związku Miast Polskich proponuje konkretne zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości. Uważa, że powinny one pójść zdecydowanie dalej niż jedynie uregulowanie kwestii definicji budowli (w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie).

W swoim stanowisku – podpisanym przez prezesa związku Zygmunta Frankiewicza – samorządowcy wskazują, że ustawowa definicja przedmiotów opodatkowania musi być zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i nie może zawierać odesłań do przepisów innych ustaw. Jeśli ustalenie tej definicji będzie oparte na implementacji przepisów z ustaw niepodatkowych (prawo budowlane, klasyfikacja środków trwałych), musi ono uwzględnić niezbędne korekty i uzupełnienia, aby zapewnić jednoznaczność przyjętej terminologii oraz objęcie podatkiem wszystkich rodzajów przedmiotów opodatkowania.

Ponadto samorządowcy uważają, że:

  1. Należy sporządzić rzetelną ocenę skutków regulacji, w celu oszacowania wpływu przyjętych przepisów na poziom dochodów gmin. Jeśli z OSR będzie wynikał ubytek w tych dochodach, należy go w całości zrekompensować.

  2. Należy przywrócić zasadę rekompensowania ubytków w dochodach gmin, powodowanych przez ustawowe zmiany przepisów podatkowych.

  3. Należy dokonać przeglądu obowiązujących obecnie ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości – tylko w 2022 r. łączny ubytek dochodów gmin z tego tytułu wyniósł 3,8 mld zł (w tym samym roku zmniejszenia, które były efektem autonomicznych decyzji gminnych organów podatkowych, wyniosły 0,8 mld zł).

  4. Należy rozważyć zmianę metody waloryzacji stawek maksymalnych podatku, ustalanych przez ministra finansów – obecne odniesienie waloryzacji do wskaźnika inflacji konsumenckiej powoduje, że dynamika wzrostu stawek maksymalnych jest dwukrotnie mniejsza niż wzrost innych wskaźników ekonomicznych, takich jak: średnia płaca, produkcja sprzedana i inne.

  5. Należy rozważyć możliwość zróżnicowania regionalnego stawek podatku od nieruchomości, odnoszonych do ich powierzchni użytkowej, w celu uwzględnienia zróżnicowania ich wartości w różnych lokalizacjach.

  6. Należy rozszerzyć możliwość strefowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych przez rady gmin, w zależności od sposobu ich użytkowania, określonego w prawie miejscowym.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane