Prawo W samorządach

Wybory dostępne dla wszystkich

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi akcję społeczną „Wybory dostępne dla wszystkich”. Pracownicy Biura RPO kontrolują lokale wyborcze i zachęcają do przeprowadzenia kontroli również obywateli. Rzecznik i organizacje społeczne w czerwcu ubiegłego roku wspólnie podpisali apel „Wybory Dostępne dla Wszystkich!”, w którym zawarto zalecenia dla władz lokalnych w zakresie dostępności lokali wyborczych.

Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich dostępne wybory to również dostępne lokale wyborcze – takie, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami osobiste i tajne oddanie głosu. W czerwcowym apelu „Wybory Dostępne dla Wszystkich!” RPO i organizacje społeczne przypomniały, że w władze lokalne mają obowiązek przygotować lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami zgodnie z kryteriami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i odpowiednio wcześnie skontrolować ich dostępność, poinformować o lokalizacjach dostosowanych lokali. Ich obowiązkiem jest też zapewnienie dostępności nakładek do głosowania w alfabecie Braille’a.

Jak wskazano w Apelu władze lokalną mogę jednak zrobić zdecydowanie więcej, np. likwidować bariery w bezpośredniej okolicy lokali wyborczych - upewnić się, że nie będzie prac remontowych, dopilnować, by w dniu głosowania była otwarta szeroka brama itp. Mogą również zadbać o dostępność pozostałych lokali wyborczych (innych niż te, które gminy wskazały jako dostępne dla osób z niepełnosprawnościami) oraz zadbać o sprawną i godną obsługę osób z niepełnosprawnościami podczas głosowania.

Ponadto w Apelu wskazano, że administracja wyborcza powinna podczas szkoleń członkiń i członków obwodowych komisji wyborczych: 

  1. uwzględniać szerzej tematykę potrzeb wyborców z różnymi niepełnosprawnościami;
  2. wskazać właściwe sposoby komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami, które przyjdą na głosowanie;
  3. zwrócić szczególną uwagę na warunki, jakie musi spełniać lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami;
  4. informować o tym, w jaki sposób kontrolować dostosowanie lokalu wyborczego do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami;
  5. informować o tym, jak podjąć skuteczną interwencję w razie stwierdzenia niedostosowania.
  6. Społeczni obserwatorzy wyborów oraz mężowie zaufania powinni zwracać uwagę na kwestię dostępności lokali wyborczych.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane