Rozmowy Wspólnoty

26.04.2021

Organizacje samorządowe zacieśniając współpracę wzajemnie się wzmacniają

Stworzony został program dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ale ośrodki do 15 tysięcy mieszkańców nie są objęte specjalnymi programami. Mamy w tej grupie 80 miast powiatowych, którym będzie bardzo trudno utrzymać funkcję lokalnego ośrodka rozwoju – mówi Krzysztof Kołtyś,…