Konferencje

Konferencja naukowa "Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia"

7 marca 2024, Poznań

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów, prezentacja wyników badań, a także dyskusja nad aktualnymi problemami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zmiennym otoczeniu prawnym, gospodarczym i finansowym.

Spotkanie pod hasłem Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia odbywa się po raz trzeci, ale nie zmieniły się problemy, z którymi mierzą się jednostki samorządu terytorialnego oraz wyzwania przed którymi stoją. Najważniejsze z nich można ująć w następujących pytaniach.

Jakie są skutki pandemii COVID-19, napływu uchodźców z Ukrainy oraz kryzysu energetycznego? Jakie są pozytywne efekty turbulentnych zmian otoczenia? Czego nauczyłyby Jakie wyzwania ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i zarządcze stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego? Jak zachować równowagę między zaspokajaniem potrzeb obecnie żyjących mieszkańców i dbaniem o przyszłe pokolenia? Czy inwestować w niewidoczną transformację cyfrową i miękkie kompetencje czy w „twardą” infrastrukturę? Jakich inwestycji potrzebują gminy, powiaty i województwa, aby zaadaptować się do zmian klimatu? Jak włączyć wspólnotę lokalną i regionalną w koprodukcję usług publicznych? Czy trzeba się bać zrównoważonego rozwoju i ESG?

Jak zmienić i unowocześnić system finansowania jednostek samorządowych w Polsce? Czy jest szansa na zwiększenie dochodów własnych? Czy dojrzeliśmy do reformy podatku od nieruchomości? Jak zapewnić adekwatność części oświatowej subwencji ogólnej do zakresu zadań oświatowych? Według jakich kryteriów przyznawać subwencję ogólną i dotacje celowe? Gdzie szukać pozabudżetowych środków na finansowanie zadań?

Liczymy na to, że nasze spotkane pozwoli spojrzeć na te zagadnienia z różnych punktów widzenia oraz że uda się wypracować zalecenia, których zastosowanie w praktyce umożliwi zmniejszenie ryzyka w działalności jednostek samorządowych.

Ramowy program konferencji

 

Od 9:00               – rejestracja uczestników

10:00-10:15        – oficjalne rozpoczęcie konferencji

10:15-11:45       – sesja plenarna: Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań zmieniającego się otoczenia

11:45-12:15       – przerwa kawowa

12:15-13:45       – sesja plenarna: W poszukiwaniu nowych konstrukcji dochodów i nowych źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego

13:45-14:30        – przerwa obiadowa

14:30-16:00       – równoległe sesje panelowe: Wyniki badań nad samorządem terytorialnym w dobie turbulentnych zmian otoczenia

 

16:00                   – podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

 

Organizator główny

Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Współorganizatorzy

Katedra Finansów Uniwersytetu w Białymstoku

Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Konferencję objął patronatem Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

 

Więcej szczegółów oraz możliwość rejestracji dostępne na stronie:

https://samorzadterytorialny.uwb.edu.pl/index.php/program-konferencji/

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane