W samorządach

Co innowują wydziały innowacji?

W niektórych miastach i gminach działają wydziały urzędu do spraw innowacji. Sprawdziliśmy, czym się zajmują.

Gdynia i Rzeszów mają za sobą pilotaż programu Urban Lab. Koncepcja w warunkach polskich została opracowana przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów przy bezpośrednim wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które współfinansowało projekt ze środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Pierwszy w Polsce Urban Lab ruszył, w 2019 roku, w Gdyni. Zrealizował m.in. międzynarodowe projekty „Reachout” (celem było tu wypracowanie narzędzi klimatycznych dla władz samorządowych, mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych wspieraniem adaptacji do zmian klimatu) i „Contra: Konflikt w procesach transformacji” (konflikt postrzegamy jako naturalny i potencjalnie produktywny element zarządzania miastem).
Wśród zadań rzeszowskiego Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab znalazły się m.in. programy współpracy miasta ze startupami, budowanie dialogu społecznego w obszarze innowacji miejskich (technologicznych i społecznych), współpraca z wiodącymi placówkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie wdrażania najnowszych technologii usprawniających funkcjonowanie miasta, koordynowanie i prowadzenie działań w kierunku promocji innowacyjnej edukacji oraz prowadzenie i zarządzanie działaniami Miejskiego Laboratorium Biznesu.

W Urzędzie Miasta w Piasecznie działa Referat Innowacji Miejskich, jednak – bądźmy szczerzy – działania zapisane w jego zakresie (w Biuletynie Informacji Publicznej) nie należą do rewolucyjnych: dofinansowanie biletów ZTM dla dzieci i młodzieży z rodzin 4+, dofinansowanie obiadów na stołówkach szkolnych, wydawanie Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny, wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, wydawanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.


Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych, UM Gdynia
Urban Lab to przejaw docenienia wagi wszystkich przedsięwzięć, które od lat podejmujemy w Laboratorium Innowacji Społecznych z myślą o angażowaniu mieszkańców w życie Gdyni, włączaniu ich we współdecydowanie i inicjowanie zmian. Naszą misją jest poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość życia. Działalność Urban Labu doskonale się w nią wpisuje. Dlatego przez kilka miesięcy zespół Laboratorium Innowacji Społecznych, pod okiem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pracował nad wypracowaniem koncepcji zrealizowania w Gdyni tego unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia.

Joanna Misiak, Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, UG Lesznowola
W ostatnim czasie w budynku urzędu gminy pojawiło się udogodnienie dla mieszkańców w postaci systemu kolejkowego. Rozwiązanie, które usprawnia obsługę interesantów, a przede wszystkim skraca czas oczekiwania na załatwienie różnego rodzaju urzędowych spraw. System kolejkowy został uruchomiony dzięki grantowi, który gmina Lesznowola pozyskała w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu sięgnęła 100 tys. zł. Dodatkowo gmina uruchomiła system informacyjny, w skład którego wchodzą zdalnie administrowane ekrany informacyjno-promocyjne wraz z innowacyjnymi funkcjami do zarządzania i tworzenia treści dostosowanych do potrzeb i realiów instytucji publicznych. System informacyjny to zamontowane w przestrzeni publicznej ekrany, które są źródłem informacji dla mieszkańców, interesantów, przedsiębiorców czy samych pracowników. Wyświetlane treści to m.in. informacje praktyczne, oficjalne komunikaty, kalendarz ważnych wydarzeń, wyniki sportowe, zaproszenia na wydarzenia kulturalne, ostrzeżenia meteorologiczne, dane o zanieczyszczeniu środowiska, informacje o zmianach w organizacji ruchu czy alerty i ostrzeżenia o awariach. System informacyjny został wprowadzony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Sportu, Gminny Ośrodek Kultury oraz w Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zarządzaniem treścią ekranów informacyjno-promocyjnych zajmuje się Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami UG Lesznowola.


Fot. Freepik

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane