Prawo

Kolejny etap uwłaszczeń

fot. Pixabay

Ustawa wprowadza możliwość kupna gruntów przez przedsiębiorców mających je dotychczas w użytkowaniu wieczystym, zmiany w podatku PCC oraz wsparcie Społecznych Agencji Najmu (SAN).

31 sierpnia weszły w życie przepisy wprowadzające nowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu – przedsiębiorcy. Zakłada on, że odpłatność będzie dotyczyła: przedsiębiorców (duże firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza), osób fizycznych np. właścicieli garaży, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (infrastruktura osiedlowa, pawilony handlowe), mieszkańców osiedli – np. parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw. Cena wykupu w przypadku gruntów Skarbu Państwa przy jednorazowej wpłacie wyniesie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Ustawa przewiduje też możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat – wtedy cena wyniesie 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej. W przypadku gruntów należących do samorządu o cenie wykupu będą decydować władze gminy. Uzupełniono katalog czynności prawnych zwolnionych z podatku od czynności cywilnoprawnych o sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna, której w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia. Nowe przepisy mają również na celu wsparcie działania Społecznych Agencji Najmu (SAN). Zyskają one możliwość uzyskania wsparcia z Funduszu Dopłat na remonty pustostanów, które następnie będą mogły zostać wynajęte wskazanym przez gminę lokatorom o niskich albo umiarkowanych dochodach.

 

Ustawa w sprawie ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2023 poz. 1463)

TAGI: Administracja,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane