Prawo W samorządach

Władysław Ortyl o europejskiej strategii dronowej

W trakcie spotkania członków Europejskiego Komitetu Regionów w Sybinie lokalni i regionalni liderzy ocenili również strategię dotyczącą dronów 2.0 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych w Europie na podstawie opinii sporządzonej przez Władysława Ortyla (PL/ECR), marszałka Województwa Podkarpackiego. - W strategii została zauważona potrzeba realizacji działań na każdym szczeblu, zarówno regionalnym jak i ogólnoeuropejskim. Fakt wskazania na rolę samorządów w budowaniu przyszłości dronowej potwierdza, iż Komisja Europejska podchodzi do tematu holistycznie. Pomimo tego, iż KE dostrzega i wskazuje na odpowiedzialność samorządów, niezbędnym było pewne doprecyzowanie, co uczyniłem w ramach opinii dot. strategii. W opinii zostały rozbudowane zalecenia wspomniane w strategii. Jestem przekonany, że nasza opinia przyczyni się do podkreślenia wagi zadania, jakie stoi przed samorządami w aspekcie budowy nowej rzeczywistości dronowej – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane