Prawo

Czym są transakcje M&A?

Transakcje M&A (z ang. mergers and acquisitions, czyli fuzje i przejęcia) dotyczą działań, których skutkiem jest połączenie podmiotów lub nabycie firmy przez silniejszy podmiot. Ich głównym celem jest rozwój spółki, wzmocnienie pozycji na rynku, zwiększenie dochodów oraz zwiększenie skali prowadzonej działalności. Tego typu transakcje są głównym sposobem wykonywania inwestycji kapitałowych dotyczących przedsięwzięć gospodarczych i mogą mieć zarówno charakter międzynarodowy, jak i krajowy.

Prawo spółek a fuzje i przejęcia

Skutkiem takich operacji jest zmiana w strukturze własności przedsiębiorstwa. Sam proces przejęć jest niezwykle skomplikowany, dlatego firmy zdecydowane na podobny krok powinny skorzystać z pomocy kancelarii specjalizującej się w transakcjach M&A. Przejęcia mają charakter wielopłaszczyznowy i w bardzo dużym stopniu angażują każdą ze stron. Ponadto cały proces wymaga podjęcia trudnych i złożonych decyzji finansowych oraz inwestycyjnych, uwzględniając przy tym prawo spółek handlowych. Opisywane transakcje mogą jednak przynieść obu stronom wiele korzyści, nie tylko o charakterze finansowym, ale również wizerunkowym. Niejednokrotnie są związane z koniecznością ograniczenia kosztów lub dostosowaniem się do zmian na rynku.

Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać zmiany struktury własności potrzebują profesjonalnego wsparcia oraz osoby, która doskonale zna prawo spółek. Kancelaria poinformuje klienta o skutkach każdej decyzji oraz transakcji. Dzięki temu będzie można uniknąć poważnych błędów oraz zwiększyć opłacalność przedsięwzięcia. Niezbędne jest m.in. przeprowadzenie dokładnej analizy warunków finansowych i prawnych. Przejęcia i fuzje dają możliwość zdobycia silnej pozycji na rynku w dużo krótszym czasie (w porównaniu do stopniowego rozwijania firmy i budowania jej wartości). Jest to zatem duża szansa, która jednocześnie wiąże się ze sporym ryzykiem.

Dodatkowe informacje na temat transakcji M&A

Prawo spółek handlowych dopuszcza połączenie podmiotów poprzez przeniesienie majątku jednej spółki na drugą, w zamian za udziały lub akcje. Muszą one zostać wydane przez spółkę przejmującą wspólnikom spółki przejmowanej. Drugą opcją jest zawiązanie spółki kapitałowej. Przechodzi na nią majątek wszystkich łączących się ze sobą spółek, w zamian za udziały lub akcje w nowym podmiocie. 

Na podstawie struktury transakcji można wyróżnić cztery formy przejęć. Pierwszy z nich jest określany mianem przejęcia poziomego, czyli horyzontalnego. Najczęściej dotyczy on spółek konkurencyjnych wobec siebie i działających w tej samej branży. Głównym celem transakcji M&A jest w tym przypadku zwiększenie skali działalności oraz zwiększenie udziałów w rynku. Ponadto firmy decydują się na połączenie z powodu chęci wykorzystania wspólnych technologii, know how oraz usprawnienia procesów.

Wyróżniamy także przejęcia pionowe, inaczej wertykalne. Dotyczą przedsiębiorstw, które odpowiadają za różne fazy procesu produkcji i są elementami całego łańcucha. W tym przypadku transakcje M&A pozwalają zwiększyć kontrolę nad procesem produkcyjnym. Kolejne są przejęcia koncentryczne, które obejmują podmioty powiązane geograficznie, rynkowo lub technologicznie. Mogą one również prowadzić niezależną działalność. Głównym celem takich transakcji jest chęć dywersyfikacji działalności, co wiąże się z obniżeniem ryzyka lub efektami synergii. 

Ostatnią formą są przejęcia konglomeratowe. Dotyczą one przedsiębiorstw działających w różnych branżach oraz sektorach. Pomimo przeprowadzonej transakcji, strony mają autonomię w podejmowaniu decyzji. Głównym celem są w tym przypadku korzyści finansowe oraz możliwości rozwoju.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane