W samorządach

11.04.2023

Zapotrzebowanie na mieszkania w Gdańsku nie maleje

Przyjęty w Gdańsku innowacyjny w skali kraju model finansowania zadań własnych miasta to przykład dobrych praktyk w zakresie innego niż budżetowe i unijne finansowania projektów. W latach 2008–2009 jako pierwsze miasto w Polsce Gdańsk zdecydował się wyemitować na ten cel obligacje.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane