W samorządach

Unia Metropolii przygotowała raport o korzyściach z przystąpienia Polski do UE

Dokument pokazuje, jak fundusze europejskie przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz jakie wyzwania stoją przed nami w kolejnych latach.

Kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., otworzyły się przed nami nowe możliwości rozwoju. Dla największych polskich miast, to był czas dynamicznych zmian, zainicjowany ogromnymi transferami finansowymi z UE. Raport „20 lat szans i rozwoju. Korzyści przystąpienia do Unii Europejskiej dla największych polskich miast w latach 2004-2023” pokazuje, jak fundusze europejskie przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz jakie wyzwania stoją przed nami w kolejnych latach.

UMP przypomina, że dzięki wsparciu unijnemu dokonaliśmy znaczącego skoku cywilizacyjnego w wielu obszarach życia miejskiego. Infrastruktura, edukacja, rozwój społeczny - wszystkie te dziedziny otrzymały nową jakość. Samorządy miast UMP uzyskały wsparcie europejskie dla nieco ponad 4 tys. projektów (9 proc. z projektów wszystkich beneficjentów z obszaru miast). Kwota dofinansowania dla projektów samorządowych wyniosła łącznie 57 mld zł (to 29 proc. środków pozyskanych z UE przez ogół beneficjentów z obszaru miast), o łącznej wartości 103 mld zł (to 31 proc. łącznej wartości wszystkich dofinansowanych projektów w obszarze miast).

Przeglądając liczby i przykłady konkretnych inwestycji widać wyraźnie, jak dużą rolę odegrały fundusze europejskie. Również opinie społeczne potwierdzają pozytywny wpływ obecności w UE na rozwój lokalny. Polacy pozytywnie oceniają obecność we wspólnocie europejskiej z perspektywy rozwoju swoich miejscowości (72 proc.). W większości są też zadowoleni z działań władz samorządowych w zakresie pozyskiwania środków unijnych (66 proc.). 38 proc. Polaków potrafi zidentyfikować w swojej miejscowości konkretne działania lub inwestycje zrealizowane z udziałem funduszy unijnych. Głównie dostrzegają inwestycje w infrastrukturę drogową (61 proc.), sportowo-rekreacyjną (27 proc.), oświatową (14 proc.), renowację zabytków i rewitalizację obszarów zdegradowanych (11 proc.) oraz inwestycje w tereny zieleni (11 proc.).

Raport można pobrać ze strony metropolie.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane