W samorządach

GIS pomoże w inwentaryzacji reklam

System inwentaryzacji i e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem bazy danych GIS umożliwia precyzyjne odwzorowanie terenu i szczegółową ewidencję nośników. To z kolei pozwala na szybkie zbadanie ich zgodności z zapisami lokalnej uchwały krajobrazowej.

Giełda Miejskich Technologii, czyli platforma cyfrowego rozwoju dla JST prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju, objęła już 124 gminy, które mogły skorzystać z możliwości testowania produktów cyfrowych finansowanych w ramach grantów (w łącznej kwocie 5 mln zł). Samorządy testowały rozwiązania pozwalające zwiększyć efektywność codziennej pracy i procesów w urzędzie, ułatwiające kontakt z mieszkańcami czy poprawiające stan budżetu.
Największe zainteresowanie wzbudziły produkty, które stwarzają możliwość generowania oszczędności. Wśród nich jest narzędzie do inwentaryzacji i e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, w którym dzięki zastosowaniu bazy danych GIS (system informacji geograficznej) możliwe jest precyzyjne odwzorowanie terenu i szczegółowej ewidencji reklam, co pozwala na szybkie zbadanie zgodności z zapisami lokalnej uchwały krajobrazowej i nałożenie należnych opłat i kar z tytułu umieszczenia reklamy w przestrzeni publicznej.

Środki na testowanie tego produktu (granty po 50 tys. zł) uzyskały Ciechanów, Gliwice, Kąty Wrocławskie, Krosno, Mysłowice, Przemyśl oraz Rzeszów.
Dostawcą rozwiązania jest spółka Smart Factor, wykorzystująca autorską technologię mobilnych systemów mapowania 3D z wykorzystaniem skaningu laserowego. Na podstawie skanowania 3D ulic miasta firma opracuje bazę danych GIS składającą się z:
– fotorejestracji sferycznej, czyli zgeolokalizowanych panoram 360 stopni,
– chmury punktów 3D stanowiących precyzyjne odwzorowanie terenu,
– szczegółowej ewidencji z informacjami na temat każdej reklamy (lokalizacja, wymiary, rodzaj, sposób montażu itp.).

Każda reklama może zostać oceniona pod kątem zgodności z zapisami uchwały krajobrazowej. System wyposażono także w funkcje raportowe umożliwiające obsługę postępowań administracyjnych.


Joanna Sowa, naczelnik Wydziału Promocji i Turystyki, UM Krosno
Muzeum Rzemiosła w Krośnie na podstawie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju przy udziale miasta Krosno otrzymało mikrogrant w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi fotorejestracji sferycznej, mobilnego skaningu laserowego, inwentaryzacji reklam 3D na terenie miasta, dla dróg o łącznej długości wynoszącej 81,4 km. Zinwentaryzowano łącznie 5590 nośników reklamy zewnętrznej. Wynikiem jest inwentaryzacja oraz analiza stanu obecnego nośników reklamowych zlokalizowanych wzdłuż wybranych ulic. W ramach realizacji usługi, opracowana została przez wykonawcę m.in. szczegółowa ewidencja reklam (baza danych GIS) z kompleksowymi informacjami na temat każdej z nich, w tym o powierzchni, lokalizacji, rodzaju, sposobie montażu, a dla każdej reklamy przygotowano raport. Zidentyfikowane zostały nielegalne i nieopłacone reklamy w pasie dróg publicznych oraz te umieszczone na zabytkach. Dodatkowo przygotowany został szczegółowy raport opisujący chaos reklamowy w mieście – rozmieszczenie, rodzaje, powierzchnie, natężenie reklam.
System inwentaryzacji i e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, opartym na GIS, został przygotowany do wdrożenia i jest wykorzystywany na etapie przygotowywania tzw. uchwały krajobrazowej. Projekt takiej uchwały dla Krosna jest w trakcie sporządzania. Przygotowywanie jej zostanie wsparte konsultacjami społecznymi.


Fot. Freepik

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane