Pozostałe

22.01.2021

Ranking: dopłaty do transportu zbiorowego

Subsydiowanie transportu publicznego to ważny element polityki rozwoju miast i regionów. Policzyliśmy, ile samorządy wydają na ten cel w przeliczeniu na mieszkańca.