Pozostałe

Zmiana wysokości dochodów własnych w 2020 roku - ranking "Wspólnoty"

Największe ośrodki miejskie były głównymi ofiarami zmian sytuacji finansowej. W Lublinie czy Zielonej Górze spadek dochodów własnych w 2020 roku wyniósł około 10 proc. Jeszcze większe spadki zanotowały Grudziądz czy Sopot.

Rok 2020 był trudny dla wszystkich, włączając samorządy terytorialne. Pandemia COVID-19 zburzyła rutynę działania tak na poziomie zachowań indywidualnych mieszkańców, jak i na poziomie instytucji. Miała także wielkie znaczenie dla finansów samorządowych. Z jednej strony kryzys, będący skutkiem zamykania gospodarki z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zmniejszył dochody budżetowe. Wynikało to nie tylko z niższych wpływów podatkowych płaconych przez firmy czy tracących część dochodów mieszkańców, ale także np. ze zmniejszenia wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej czy z presji przedsiębiorców na przyznawanie zwolnień z podatku od nieruchomości czy obniżania stawek czynszowych w lokalach komunalnych. Z drugiej strony rosły niektóre wydatki, np. związane z dezynfekcją ulic, budynków publicznych, dodatkowym wyposażeniem niezbędnym dla zdalnego nauczania czy zwiększonymi dopłatami do transportu publicznego.

Stworzyliśmy ranking chcąc przyjrzeć się, jak w ostatnim roku zmieniła się wielkość dochodów własnych samorządów. Jakie płyną z niego wnioski? Głównymi ofiarami zmian sytuacji finansowej były największe ośrodki miejskie. Spośród miast wojewódzkich wzrost dochodów własnych odnotowały tylko dwa, w tym tylko w jednym (w Opolu) był to wzrost znaczący. Natomiast w Lublinie czy Zielonej Górze spadek dochodów własnych wyniósł około 10 proc. Spadek o ponad 20 proc. zanotowały też dwa miasta powiatowe, siedem mniejszych miast i 15 gmin wiejskich.

Prezentując wyniki oddajemy głos zarówno samorządowcom z ośrodków, które odnotowały spadki i znajdują się na szczytach tabel w swoich kategoriach, jak i tym, które wybroniły się przed negatywnymi skutkami otaczającej nas rzeczywistości.

 

Ranking do pobrania:

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane