Pozostałe

Rosną suburbia, miasta tracą

Prezentujemy unikalny ranking – zmian demograficznych w latach 2004–2020. Sprawdziliśmy, które gminy straciły najwięcej mieszkańców i szukamy przyczyn tego zjawiska, a jakie zyskały – i dlaczego.

Najszybszy spadek liczby mieszkańców w minionych 16 latach zanotowała wiejska gmina Dubicze Cerkiewne w województwie podlaskim, której populacja zmniejszyła się o 26,6 proc., a więc o ponad jedną czwartą. To przypadek skrajny, ale dość typowy dla tego regionu. W pierwszej dziesiątce gmin z najszybciej zmniejszającą się liczbą mieszkańców odnajdujemy bowiem aż dziewięć gmin wiejskich z województwa podlaskiego oraz miasto Hel (województwo pomorskie).

Na przeciwnym biegunie mamy regiony, gdzie zjawisko szybkiej depopulacji jest bardzo rzadkie. To województwa Polski północno-zachodniej i południowo wschodniej – kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, podkarpackie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Wśród gmin szybko tracących ludność (powyżej 10 proc. w latach 2004–2020) dominują liczebnie gminy wiejskie, ale jest w tej grupie także 13 miast na prawach powiatu, w tym tak duże jak Łódź, Gliwice i Sosnowiec. Najwięcej, bo aż sześć, jest ich w województwie śląskim.

A kto zyskuje mieszkańców? Przede wszystkim gminy graniczące ze stolicami regionów – są beneficjentami procesu rozlewania się miast. Ich wójtowie i burmistrzowie muszą jednak stawiać czoła kosztownym wyzwaniom rozwojowym – budować infrastrukturę techniczną, przedszkola i szkoły, animować życie kulturalne, tworzyć w urzędach wyspecjalizowane zespoły do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Sprawdź w rankingu, na którym miejscu jest Twoja gmina.
 

*Paweł Swianiewicz jest profesorem nauk ekonomicznych, dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

**Julita Łukomska jest adiunktem w tej samej Katedrze

Ranking do pobrania:

 

 


Fot. Adobestock

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane