Pozostałe

Strata edukacyjna jest ogromna

fot. Pixabay

Pandemia pozostawiła trwałe ślady w edukacji. Dzieci uczące się zdalnie ucierpiały zarówno pod względem psychologicznym, jak i osiągnięć edukacyjnych

Wyniki polskich uczniów w badaniach międzynarodowych przez wiele lat napawały optymizmem. Były to jednak osiągnięcia sprzed pandemii, które uzyskiwali uczniowie w systemie sprzed zmian strukturalnych wprowadzanych od 2016 roku. Zdalne nauczanie, likwidacja gimnazjów, zmiany programowe, a także kryzys związanymi z reorganizacją szkół i odejściami nauczycieli mogły mieć wpływ na wyniki uczniów. Pomiar wpływu tych efektów wymaga oparcia się o rzetelne badania na reprezentatywnych, losowo dobranych próbach uczniów w oparciu o standaryzowane narzędzia testowe.

Kryzys w oświacie wymaga zdecydowanych i wspólnych działań szkół, rodziców, rządu i samorządu. To wyzwanie dla samorządowców, którym leży na sercu jakość edukacji. Wiele JST skutecznie radziło sobie z wyzwaniem zapewnienia efektywnej nauki szczególnie uczniom w trudnej sytuacji – przygotowany przez nas ranking to wyraz docenienia tych jednostek, które w najlepszy sposób realizowały zadanie wyrównywania szans.


Ranking do pobrania:

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane