Pozostałe

Wydatki na zdrowie w 2020 roku

Wydatki ogólne na szpitale, zakup materiałów i wyposażenia, poszybowały w górę. Pokazujemy, w których JST wzrosły one najbardziej i analizujemy ich strukturę.

Przed pandemią – do 2019 r. – w wydatkach bieżących samorządów na ochronę zdrowia dominowały te związane z programami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Struktura wydatków diametralnie zmieniła się w 2020 r. Odnotowano ogólny skok wydatków na szpitale – z 388 do 730 milionów złotych. Wzrost wydatków z paragrafu budżetowego 421 „zakup materiałów i wyposażenia” był niemal sześciokrotny – z 58 do 318 mln zł. W paragrafie 415 „dopłaty w spółkach prawa handlowego” (czyli różne formy bezpośredniego wsparcia placówek służby zdrowia, przede wszystkim szpitali), wielkość wydatków wzrosła z 61 do 399 milionów.

Powód jest oczywisty: samorządy zaangażowały się w walkę z COVID-19.Dzięki temu szpitale, stacje pogotowia ratunkowego i stacje sanitarno-epidemiologiczne otrzymały nowy sprzęt – od defibrylatorów, przez pompy infuzyjne, po ambulanse.  Kupowano respiratory, kardiomonitory, ultrasonografy, pompy infuzyjne, ambulanse, łóżka specjalistyczne. Przeprowadzono remonty w szpitalach, aby przystosować je do leczenia zakażonych, jak i przebudowano oddziały ratunkowe czy sterylizatornie. Teza, że gdyby nie samorządy, walka z wirusem nie byłaby tak efektywna, nie budzi chyba dziś kontrowersji.

Prezentujemy, jak procentowo zmieniły się wydatki na ochronę zdrowia w 2020 roku w stosunku do średniej z lat 2017–2019.

Ranking do pobrania:

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane