W samorządach

27.10.2020

Samorządowy pakiet cyberbezpieczeństwa

Sieć internetowa, poczta elektroniczna, komputery, aparaty telefoniczne – ochrona zasobów urzędu w jednym pakiecie? Czy to możliwe?