W samorządach

W numerze 12/2024 Wspólnoty

15 czerwca ukaże się kolejny numer Wspólnoty, a w nim m.in.:

Zadania gminy i jej organów w przepisach prawa materialnego. Przygotowaliśmy kompendium wiedzy dla każdego radnego gminy oraz wójta, burmistrza i prezydenta. Przybliżamy w nim przepisy ustaw, które regulują wykonywanie przez gminę zadań własnych określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Ich znajomość jest niezbędna w pracy samorządowca.

Rząd bierze się za reformę finansów JST – ostrożność wskazana. Samorządowcy z ogromną nadzieją przyjęli nową kadencję parlamentarną, oczekując pilnego rozwiązania trapiących ich problemów, w tym finansowych. Nadzieje te mogą okazać się płonne – pisze Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, prawnik

Smart city to miasto, które odpowiada na potrzeby mieszkańców. Mamy autobusy elektryczne i system informacji pasażerskiej, infokioski, czujniki jakości powietrza. W szkołach wdrażamy program powszechnej nauki programowania – mówi w dużym wywiadzie Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli.

Jak przystąpić do wdrażania inteligentnych rozwiązań? Nowa kadencja władz lokalnych to wyjątkowa okazja do wprowadzenia zmian, które mogą przekształcić miasta w inteligentne, zrównoważone i przyjazne do życia. Jak to zrobić, podpowiadają Szymon Ciupa, Piotr Hołubowicz i dr hab. Aleksander Orłowski.

Smart cities potrzebują smart managerów. Dr Sebastian Grabowski prezentuje Program MBA Smart City Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Buławy poszły w ruch. Do końca maja udało się wyłonić zarządy większości województw. Kto przejmuje władzę w regionach?

O wynagradzaniu nauczycieli inaczej. Nauczyciele powinni być traktowani jak inni pracownicy – dobra płaca za dobre efekty, za skuteczność, realizację zadań na poziomie przyjętych szkolnych standardów – pisze prof. Antoni Jeżowski

Jak gminy (nie) radzą sobie z planowaniem przestrzennym. Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są z naruszeniem prawa, gminy nierzetelnie prowadzą postępowania oraz nieskutecznie nadzorują korzystanie z nieruchomości objętych decyzjami WZ. Wiele urzędów nie aktualizuje dokumentów planistycznych – alarmuje NIK.

Ministerstwo Rozwoju proponuje zmniejszyć ilość regulacji. Rozmawiamy z dr. Mariuszem Filipkiem, pełnomocnikiem Ministra Rozwoju i Technologii do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego.

Miasta obowiązkowo przygotują plany adaptacji do zmian klimatu. W Rządowym Centrum Legislacyjnym trwają prace nad nowelizacją prawa ochrony środowiska. Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu będą obowiązkowe dla ośrodków, których liczba mieszkańców wynosi co najmniej 20 tysięcy.

Powstanie mapa wykluczenia komunikacyjnego. Sejmowa Komisja Infrastruktury i Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziały stworzenie do 2025 roku interaktywnej mapy obrazującej zjawisko wykluczenia transportowego w Polsce.

Zakaz prowadzenie działalności gospodarczej przez radnego z wykorzystaniem mienia gminy. Wskazujemy praktyczne problemy i przytaczamy orzecznictwo sądów administracyjnych.

Dokumentowanie wniosku o umorzenie należności. Ustawa daje radzie uprawnienie do określenia zasad umarzania należności cywilnoprawnych, odraczania ich płatności oraz rozkładania na raty. Ale nie zawsze daje podstawę do nałożenia obowiązku udokumentowania przesłanek pozwalających na umorzenie.

Krótsze terminy dla OZE. Jest projekt zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przewidziano w nim między innymi skrócenie procedur w zakresie budowy i modernizacji instalacji OZE.

Więcej czasu na nowe warunki techniczne dla budynków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający wydłużenie czasu, w którym w mocy pozostaną przepisy wykonawcze niezbędne do kontroli zgodności projektowanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, w szczególności budynków mieszkalnych.

Rola audytu wewnętrznego w ocenie systemu kontroli zarządczej. Rzetelnie prowadzony audyt wewnętrzny jest użytecznym narzędziem, gdyż jego wynikiem jest informacja zarządcza dla kierownika jednostki o słabościach systemu kontroli zarządczej oraz o adekwatności, skuteczności i efektywności tego systemu.

Sukces płockiego aquaparku. To jedna z największych inwestycji w systemie PPP zrealizowanych w Polsce. Od pierwszego dnia po otwarciu obiekt jest pełen gości.

Dodatek specjalny „Samorządowe Forum Kapitału i Finansów”, a w nim:

– o wielkiej reformie dochodów samorządowych,

– rozmowa z prof. Ryszardem Koziołkiem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

– o innowacyjnej aplikacji, która pomaga uczniom wybrać szkołę ponadpodstawową,

– o testach autonomicznego autobusu na Śląsku,

– kto będzie Gwiazdą Wieczoru tegorocznego Samorządowego Forum,

– program konferencji i informacje, jak wziąć w niej udział.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane