W samorządach

Kraków: Strefa Czystego Transportu dopiero za rok

Wejście w życie SCT zostało przesunięto do 1 lipca 2025 r., co da miastu czas na przygotowanie potrzebnych zmian – zdecydowali radni.

Za projektem uchwały zagłosowało 24 radnych nich, nikt nie był przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Propozycja uchwały przygotowana przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie oznacza przede wszystkim odsunięcie w czasie wciąż obowiązującej uchwały o SCT, ponadto otwiera możliwość przygotowania nowej, poprawionej, unieważniającej jednocześnie aktualnie obowiązującą. Prezydent Aleksander Miszalski zdecydował też o zorganizowaniu w tym roku konsultacji społecznych w sprawie SCT.

Odłożenie wejścia w życie uchwały pozwoli na przeprowadzenie szeroko rozumianych konsultacji. Ich ważnym elementem będzie duża kampania informacyjno-edukacyjna. Będzie miała na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Krakowa i okolic na temat wpływu zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego na ich zdrowie, a także przedstawienie korzyści, jakie może mieć wprowadzenie SCT w naszym mieście.

Dodatkowym efektem procesu konsultacyjnego, będzie zebranie możliwie największej liczby uwag i opinii mieszkańców dotyczących kształtu przyszłych zasad SCT. Cały proces zakończy analiza konkretnych rozwiązań, zaproponowanych w projekcie nowej uchwały.

Według obecnych założeń, które będą poddane konsultacjom, nowa strefa ma obejmować cały Kraków, ale też umożliwiać przyjezdnym pozostawienie auta na parkingach P+R. Poza dojazdami do tych miejsc, ma objąć wszystkie pozostałe drogi będące w zarządzie prezydenta Krakowa.

W ramach zapowiadanej kampanii konsultacyjnej przygotowane mają być kampanie bilbordowe i ulotkowe. Miasto w celu promowania i wyjaśnienia założeń SCT chce także podjąć współpracę z dziennikarzami naukowymi, prowadzącymi popularne kanały wideo w internecie. Prowadzone będą akcje w radiu czy telewizji. Powstaną również czasowe punkty informacyjne – na placach czy skwerach. Tam krakowianie i goście spoza Krakowa będą mogli bezpośrednio spotkać się z osobami, które odpowiedzą na pytania dotyczące wprowadzanej strefy.

Do drugiego etapu działań zostanie wyłoniona firma badawcza, która poprzez badanie ankietowe podsumuje efekty wspomnianych inicjatyw, zbierze też uwagi na temat oczekiwań na temat przyszłej strefy. Te będą podstawą do stworzenia projektu nowej uchwały o SCT.

W trzecim etapie udostępniony zostanie formularz internetowy, w którym krakowianie będą mogli zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu. Zorganizowane zostaną dyżury (telefoniczne i stacjonarne) oraz bezpośrednie spotkania konsultacyjne. Uwagi będzie można również zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w formie papierowej. Te konsultacje potrwają co najmniej trzy tygodnie. Dopiero po nich radni otrzymają gotowy nowy projekt uchwały o SCT.

na podst. inf. UM Kraków, fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane