W samorządach

Mazowieckie z tytułem Europejski Region Przedsiębiorczości 2025

Marszałek Adam Struzik odebrał w Brukseli nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości dla województwa mazowieckiego. Polski region otrzymał nagrodę między innymi za wizję innowacyjności w Europie środkowo-wschodniej oraz strategię województwa, które zakłada stworzenie dobrego środowiska dla startupów i przedsiębiorstw, również prowadzonych przez obywateli Ukrainy. O nagrodzie rozmawialiśmy z marszałkiem Adamem Struzikiem tuż po odbiorze nagrody w Brukseli.

– Europejski Komitet Regionów docenił nasze wieloletnie wysiłki na rzecz budowania przedsiębiorczego, innowacyjnego regionu, jakim jest Mazowsze. Nieustannie inwestujemy w rozwój przyjaznego otoczenia biznesowego dla mazowieckich firm, dzięki któremu nasze przedsiębiorstwa mogą się rozwijać i budować dobrobyt regionu. – mówił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, podczas ceremonii wręczenia nagród Europejski Region Przedsiębiorczości w Brukseli.

Województwo mazowieckie posiada ponad 900000 zarejestrowanych firm, a 98 proc. z nich to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Region wytwarza w sumie aż 24 proc. polskiego produktu krajowego brutto. – Dzieje się to dzięki potencjałowi Warszawy, ale też pozostałym ośrodkom regionalnym, bo województwo mazowieckie oprócz tego dużego potencjału, jest też znacznie zróżnicowane wewnętrznie, dlatego nasze wysiłki kierujemy na tę przestrzeń poza metropolitalną, w tym na małe miejscowości w środowisku wiejskim. Od dawna inwestujemy w w rozwój systemu innowacji, wspieranie transformacji przemysłowej oraz promocję przedsiębiorczości mazowieckich firm, ze szczególnym uwzględnieniem przy tym ośrodków subregionalnych. Ściśle współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami badawczymi i organizacjami pozarządowymi. Razem budujemy nasz wspólny sukces. – tłumaczy marszałek mazowieckiego.

Władze regionu wspierają również przedsiębiorczość firm ukraińskich, dzieląc się między innymi doświadczeniem. – Zapraszamy ukraińskiej firmy do udziału we wspólnych przedsięwzięciach i projektach. Pomagamy rozwijać współpracę administracji i społeczności na różnych poziomach. Wiemy, jak trudno jest aklimatyzacja w nowym kraju, dlatego nasze jednostki podjęły się szkolenia nauczycieli, żeby lepiej mogli pracować z ukraińskimi dziećmi, a Wojewódzki Urząd Pracy wprowadził nowe programy zawodowe, aby uchodźcy z Ukrainy jak najszybciej mogli stać się integralną częścią naszej społeczności. Pomagamy też nowo powstającym firmom ukraińskim. – mówił marszałek Adam Struzik.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane