Gospodarka

Niższy ślad węglowy produktów ROSA w 2023 r.

ROSA obliczyła ślad węglowy anodowanych słupów aluminiowych własnej produkcji uwzględniając dane z 2023 roku.

Uzyskane dane zostały zestawione ze śladem węglowym konstrukcji stalowych ocynkowanych, korzystając ze wskaźników emisyjnych zawartych w bazie Ecoinvent 3.6 (wskaźniki nie starsze niż 5 lat). Analiza objęła cały cykl życia produktu, od pozyskania surowców i ich transport, przez produkcję, użytkowanie, aż po koniec cyklu życia produktu i emisję unikniętą w wyniku recyklingu produktów.

Jak informuje ROSA, ślad węglowy anodowanego słupa aluminiowego ROSA jest około 54% niższy od śladu węglowego konstrukcji stalowej ocynkowanej.

Dzięki realizacji wieloletniej strategii środowiskowej ROSA również obniżyła ślad węglowy własnych aluminiowych słupów anodowanych aż o 26% porównując rok 2023 do roku 2022 (obliczenia dla słupów o długości 4, 6, 8, 10 i 12m).

Obliczenia zostały wykonane przez pracowników ROSA zgodnie z metodologią opracowaną przez Bureau Veritas Polska dla poprzedniego okresu rozliczenia śladu węglowego – zgodną z The GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane