W samorządach

Nowe władze Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska została przewodniczącą Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Jej zastępczyniami dwie prezydentki: Aleksandra Kosiorek i Magdalena Czarzyńska-Jachim.

– Największym wyzwaniem, które stoi dziś przed OMGGS to przede wszystkim konsensus w sprawie ustawy metropolitalnej i jej uchwalenie przez parlament. Prawie połowa samorządów OMGGS ma nową władzę, dlatego dużym wyzwaniem będzie też integracja nowych osób – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Dla naszych mieszkańców metropolia jest faktem. Pracują w jednym mieście, mieszkają w innym, dzieci chodzą do szkoły w jeszcze innym – dodała Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. – Mieszkańcy oczekują od nas, że metropolia ułatwi im funkcjonowanie przede wszystkim poprzez zintegrowany transport, ale także poprzez komplementarność usług, które każde z miast oferuje.

– Bardzo się cieszę z wyboru prezydent Dulkiewicz na przewodniczącą Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Mam nadzieję, że wspólnie zdziałamy więcej. Bo metropolia jest faktem. To płaszczyzna współpracy i budowania wspólnych projektów, które wpływają na mieszkańców naszych wszystkich miast i gmin – skomentowała Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

Na pierwszym spotkaniu po wyborach samorządowych spotkali się wszyscy członkowie OMGGS. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 61 samorządów – 3 miasta na prawach powiatu, 10 gmin miejskich, 10 gmin miejsko-wiejskich, 29 gmin wiejskich i 9 powiatów. W 52 miastach i gminach pracę kontynuuje 30 osób, 6 włodarzy nie kandydowało, a w 16 samorządach nastąpiły zmiany. Władza zmieniła się też w 5 powiatach. W nowej kadencji metropolitalnymi samorządami kieruje 12 kobiet i 49 mężczyzn.

Przedstawiciele samorządów podczas walnego zebrania członków, które odbyło się 10 czerwca w Sopocie, zatwierdzili jednogłośnie sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2023 r. Udzielili absolutorium zarządowi oraz radzie poprzedniej kadencji oraz w wybrali 12 nowych członków Rady OMGGS. Wśród nich znaleźli się:

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni
Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Sopotu
Bogdan Łapa, starosta kartuski
Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa
Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
Jarosław Białk, starosta pucki
Jarosław Litwin, burmistrz Lęborka
Mirosław Augustyn, starosta tczewski
Leszek Sarnowski, starosta sztumski
Piotr Szwedowski, starosta malborski

Rada wyznacza kierunki rozwoju metropolii, zatwierdza projekty uchwał oraz wybiera członków zarządu (obecnie prezesem jest Michał Glaser, a wiceprezesami Maciej Warszakowski i Maciej Rusek). Kadencja Rady OMGGS jest równa kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego.

Samorządowcy wybrali także pięciu członków Komisji Rewizyjnej, która kontroluje działanie OMGGS. Są to:

Barbara Ogrodowska, starosta nowodworska
Maciej Kaczmarek, starosta wejherowski
Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka
Michał Melibruda, wójt Chmielna
Mirosław Chyła, burmistrz Pelplina

Strategia metropolii do 2030 roku

Członkowie OMGGS przyjęli także jednogłośnie Strategię Metropolii do 2030 r. Określa ona najważniejsze działania i kierunki rozwoju przyszłego związku metropolitalnego na Pomorzu. Wśród nich znalazły się takie zagadnienia jak ochrona klimatu i wspólne planowanie inwestycji, sprawny transport oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego metropolii.

Metropolia integruje Pomorze

OMGGS to stowarzyszenie samorządowe, które powstało w 2011 r. z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Działa w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja imigrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja. Od początku działalności integruje nie tylko samorządowców, ale także polityków oraz przedstawicieli świata biznesu, gospodarki i nauki.

Dzięki współpracy metropolitalnej i wsparciu ze środków unijnych pomorskie samorządy zrealizowały do tej pory ponad 200 inwestycji o łącznej wartości 3,7 mld zł. Są to m.in. węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, odnowione budynki, zrewitalizowane dzielnice, nowy tabor, nowe linie tramwajowe, rozbudowane sieci ciepłownicze, szpitale geriatryczne, nowoczesne usługi dla przedsiębiorców oraz wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej. W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 metropolia zrealizuje kolejnych 120 projektów. Będą to m.in. budowa i przebudowa węzłów integracyjnych, budowa linii tramwajowej, dróg rowerowych i buspasów, wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacja szkół i przedszkoli, powiększenie powierzchni zielonych, domy dziennego pobytu, świetlice i kluby dla seniorów, a także wsparcie dla imigrantów. Dofinansowanie unijne z programów regionalnych i krajowych wyniesie ponad 1,23 mld zł.

na podst. inf. Metropoliagdansk.pl; fot. Konrad Kędzior/OMGGS

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane