W samorządach

Dłuższy termin dla gmin w programie „Czyste powietrze”

NFOŚiGW poinformował o wydłużeniu terminu składania wniosków na dopłaty do prowadzenia punktów konsultacyjnych programu. Teraz jest to koniec marca.

Do tego czasu gminy mogą wyrazić chęć podpisania porozumienia, w myśl którego otrzymają pakiet startowy na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, a także podwyższoną refundację kosztów za wnioski złożone przez mieszkańców.

Zachęty warte ponad 100 mln zł obejmują wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek - 50 zł przy podstawowym poziomie dofinansowania i 150 zł przy podwyższonym (wnioski od osób o niższych dochodach) - oraz do 16 mln zł na premie dla gmin, które wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków.

W tym celu – do końca marca – konieczne jest zgłoszenie gminy w formie pisemnej do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat). Gminy, które już przystąpiły do programu „Czyste powietrze”, czyli mają podpisane porozumienie z wfośigw, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają z wfośigw propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia.

Program „Czyste powietrze” ruszył jesienią 2018 roku i ma potrwać do końca roku 2028. Zgodnie z deklaracjami, jego budżet ustalono na 103 mld złotych. Jednak rządowy projekt nie spełnia, jak dotąd, oczekiwań. Przez ponad dwa lata złożono 205 tysięcy wniosków i podpisano 167 tysięcy umów na dopłaty. Tymczasem plan zakładał wymianę 300 tysięcy pieców rocznie.

źródło: NFOŚiGW, fot. Pixabay