W samorządach

W numerze 13/2024 Wspólnoty

29 czerwca ukaże się kolejny numer Wspólnoty, a w nim między innymi:

 

Nadchodzą ważne zmiany w podatkach. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym oraz o opłacie skarbowej.

Zygmunt Frankiewicz odchodzi, Jacek Sutryk nowym prezesem Związku Miast Polskich. – Ponad dziewięć lat mojego prezesowania w związku przypadło na wyjątkowo trudny czas dla samorządu – mówi Zygmunt Frankiewicz. – Tak się zdarzyło, że w pół roku po objęciu przeze mnie funkcji prezesa zaczęła rządzić Zjednoczona Prawica, która miała bardzo centralistyczne i antysamorządowe nastawienie.

Słaby nadzór nad nieruchomościami Skarbu Państwa. Starostowie nieprawidłowo gospodarują nierozdysponowanymi nieruchomościami Skarbu Państwa. Zarządzają nimi na podstawie niepełnych i zawierających błędy ewidencji – pisze NIK w kolejnym raporcie będącym wynikiem kontroli w samorządach.

Żeby ludzie chcieli u nas zamieszkać, musimy się czymś wyróżnić. Wśród największych wyzwań, jakie stoją przed nami, jest wspólny dla wielu miast problem depopulacji. Dlatego musimy w maksymalnym stopniu wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców – mówi Maciej Gramatyka, prezydent Tychów.

Rola samorządów w ochronie ludności i obronie cywilnej. MSWiAprzedstawiło projekt wyczekiwanej ustawy. Ma ona usystematyzować obowiązki samorządów w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty. Resort edukacji przedstawił obszerny projekt nowelizacji. Prezentujemy zmiany najważniejsze dla samorządów.

Marszałkowie apelują do rządu w sprawie niebezpiecznych odpadów. Trzeba powoływać specjalne grupy śledcze oraz wyposażyć je w najnowocześniejsze narzędzia, aby przestępcy zarabiający na nielegalnym składowaniu odpadów ponieśli odpowiedzialność – uważają marszałkowe województw.

O Globalnym Zielonym Ładzie i centralizacji wspólnej polityki rolnej. Europejscy samorządowcy po raz 161. zebrali się w Brukseli na posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów. Obszerna relacja z wypowiedziami przedstawicieli naszego kraju.

Odwołanie dyrektora instytucji kultury. JST organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury. Z tym wiąże się powoływanie i odwoływanie dyrektorów i towarzyszące temu problemy. Tłumaczymy, jak ich uniknąć.

Obowiązkowy odbiór bioodpadów z nieruchomości. Gmina zawsze ma obowiązek zorganizowania odbioru bioodpadów z miejsc ich wytwarzania, natomiast nie zawsze jest zobowiązana do ich przyjmowania w PSZOK – uznał sąd administracyjny.

Vacatio legis w aktach prawa miejscowego. Częstą przyczyną stwierdzania przez organy nadzoru nieważności uchwał są błędy dotyczące określenia vacatio legis. Tłumaczymy, czym są akty prawa miejscowego, czym jest vacatio legis, czy można je skrócić lub z niego zrezygnować albo nawet nadać aktowi tzw. wsteczną moc obowiązując.

Wytyczne dotyczące VAT od projektów parasolowych typu OZE i usuwanie azbestu. Wreszcie samorządy będą mieć jasność jak rozliczać, dla potrzeb VAT, projekty parasolowe. Minister Finansów wydał oczekiwaną interpretację ogólną.

Klasyfikacja budżetowa ogródka jordanowskiego. Każdorazowe zaklasyfikowanie wydatków wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy ich charakteru. Jak więc potraktować budowę ogródka jordanowskiego?

Po co samorządom strategia marki. Marka JST to coś więcej niż kampania reklamowa, kampania promocyjna, logo czy hasło. Rozpoznawalna marka może zdynamizować rozwój społeczny i ekonomiczny jednostki.

Jaki potencjał inwestycyjny drzemie w polskich miastach? Trójmiasto ma niespotykany na skalę kraju potencjał work-life balance. Raport BEAS wykazał jednak, że we wszystkich ankietowanych miastach wsparcie ze strony administracji publicznej mogłoby być większe.

Młodzież mówi, samorząd słucha. Samo otrzymanie tytułu Miasta Przyjaznego Dzieciom nie jest celem naszego programu. Celem jest zmiana jakości życia młodych ludzi i ona musi być realna – mówi w rozmowie Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska.

Tętnice i bajpasy – obywatelskie zaangażowanie w samorząd. Tętniące życiem obywatelskim samorządy to podstawa zdrowego społeczeństwa. Świeża krew oddolnej aktywności ma szczególne znaczenie dla kondycji władzy publicznej. Bez niej władza łatwo się może rozleniwić i zgnuśnieć – pisze Jarosław Flis, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Warszawa: asfalt i beton znikną z placu Bankowego. Władze stolicy zaprezentowały koncepcję przebudowy jednego z najbardziej znanych placów. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, będzie to jedna z najbardziej śmiałych rewitalizacji, nie tylko w Polsce.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane