W samorządach

Słupsk ujawnia pensje wszystkich pracowników urzędu. Od dyrektorów po sprzątaczki

To chyba pierwszy przypadek tak dokładnej informacji na temat pensji urzędników. Słupsk zareagował na pytanie o informację publiczną ze strony jednego z mieszkańców.

Prezydent Słupska Robert Biedroń ujawnił pensje urzędników ratusza. To odpowiedź na wniosek o podanie zarobków urzędników miasta. – Wpłynęło zapytanie do ratusza w sprawie zarobków. Uznałem, że to dobry pomysł, by je upublicznić. Wprawdzie obywatele mają prawo do takiej wiedzy w ramach dostępu do informacji publicznej, ale jak wiemy, różnie z tym bywa. Podajemy stanowiska i pensje brutto wraz z dodatkami. To są pensje z podatków naszych mieszkańców i każdy kto chce, może sprawdzić, ile się w ratuszu zarabia – mówił w Radiu Gdańsk Robert Biedroń.

 

O podobnych planach burmistrza Wadowic pisaliśmy m.in. Opublikował zarobki i stał się ofiarą ataków. Po nagonce jakiej stał się obiektem, po opublikowaniu swojej pensji i opublikowaniu rejestru umów urzędu dalsze kroki postanowił jednak robić dużo rozważniej. Tym bardziej, że cały czas trwają dyskusje na temat granic prywatności i jawności.

 

Jest oczywiste, że informacje dotyczące wynagrodzenia osób zatrudnionych w urzędzie stanowią informacje publiczną i podlegają udostępnieniu jeżeli osoby te są funkcjonariuszami publicznymi bądź pełnią w organach władzy publicznej funkcje publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stąd dość powszechnie uważa się, że pensje wójta, zastępców, sekretarza czy skarbnika są jawne.

 

 

Natomiast dane o wynagrodzeniu pozostałych urzędników gminy są obszarem kontrowersji i różnych wyroków, w których znaczenie ma także różne interpretowanie pojęcia funkcjonariusza publicznego. Można przytoczyć wyrok NSA (I OSK 1044/13), który mówi, że dane te nie zawsze są informacją publiczną. Sprawa dotyczyła dwóch pracowników urzędu gminy Klimontów (Świętokrzyskie). Mężczyzna żądał informacji o wynagrodzeniu tych urzędników. W marcu ub.r. wójt Klimontowa odmówił wydania tej informacji, bo –  jego zdaniem – informacje, których żądał mężczyzna, nie dotyczą funkcjonariuszy publicznych, więc nie są informacją publiczną. Mężczyzna zaskarżył tę decyzję do SKO, a ono uznało, że informacje o wynagrodzeniach pracowników urzędu gminy są informacją publiczną, bo dotyczą sposobu dysponowania środkami publicznymi i nie dotyczą bezpośrednio dóbr osobistych tych pracowników. Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach złożył jeden z pracowników urzędu gminy. WSA oddalił jednak jego skargę, bo - jak uznał - wniosek o udostępnienie informacji o jego wynagrodzeniu miał na celu wyjaśnienie, w jaki sposób gmina zarządza środkami publicznymi. Rację urzędnikowi przyznał za to NSA (sygn. I OSK 1044/13). W uzasadnieniu wyroku czytamy, że nie wszystkie stanowiska w urzędzie gminy są związane z pełnieniem funkcji publicznej, dlatego nie można uznać, że informacje o wynagrodzeniu każdego pracownika mogą być udostępnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

W inną stronę poszedł jednak np. wyrok WSA w Białymstoku z 26 czerwca 2014 r., (sygn. akt II SAB/Bk 26/14). W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż żądane przez wnioskodawcę dane dotyczące wynagrodzeń pracowników urzędu gminy są jawne, wynagrodzenia te bowiem finansowane są ze środków publicznych. Zgodnie zaś z art. 33 ustawy o finansach publicznych, gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana jest do prowadzenia szczegółowej sprawozdawczości finansowej, w tym płacowej, wymaganej przepisami ustaw o finansach publicznych oraz o samorządzie gminnym.

 

Pensje wszystkich pracowników urzędu w Słupsku nie są podane imiennie, ale nikt nie będzie miał problemu w zidentyfikowaniu poszczególnych osób, ponieważ obok wynagrodzenia mamy dokładnie opisane stanowisko osoby pobierającej.

 

Ze sposobem publikacji można się zapoznać tutaj: http://bip.um.slupsk.pl/udostepnienie_informacji_publicznej/dokumenty/1172.html

 

 Grafika ze strony slupsk.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane