W samorządach

Samorządowe perły – ranking wydatków unijnych na projekty społeczne

Podlaskie, Katowice, Sopot, powiat strzyżowski, Ostróda, Krynica Morska oraz gmina Firlej – to zwycięzcy rankingu wydatków ze środków unijnych na projekty unijne w części dotyczącej inwestycji.

Po kilkunastu latach prowadzenia rankingu wydatków ze środków unijnych zmieniliśmy metodologię. Po pierwsze, analizujemy teraz cały okres 2007–2015, czyli całą pierwszą perspektywę unijną. Po drugie, prezentujemy dwa wskaźniki: dotacje z funduszy UE na wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz dotacje inwestycyjne z funduszy UE na zadania związane ze sferą społeczną. W tym drugim przypadku uwzględniliśmy m.in. wydatki w działach takich, jak: turystyka, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

Prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, autorzy rankingu i opracowania zauważają, że od dwóch lat mamy wprawdzie kolejną perspektywę budżetową Unii Europejskiej, ale strumień dotacji z regionalnych programów operacyjnych i innych programów nie ruszył jeszcze pełną parą. Stąd znaczna część wydawanych w zeszłym roku środków to końcówki funduszy z poprzedniej perspektywy i zauważalny jest spadek wielkości dotacji w budżetach samorządowych w porównaniu z rokiem 2014. Wynik jest w ogóle najniższy od 2009 r.

 

Tak jak wspomniano na początku w tym roku postanowiliśmy przyjrzeć się nie tym najbardziej popularnym, a pozostającym zazwyczaj w  cieniu wydatkom bieżącym oraz majątkowym na sferę usług społecznych. Skoro nasze rankingi dotyczą tym razem nietypowej tematyki, to i liderzy prezentowanych zestawień są czasem nietypowi, tzn. rzadko pojawiający się na czele innych rankingów – pisze prof. Swianiewicz.

 

Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to absolutnym liderem jest gmina wiejska Ślemień (woj. śląskie), która przez 9 lat otrzymała w tej formie ponad 3 tys. zł na jednego mieszkańca. Powyżej 2 tys. zł otrzymały jeszcze dwie gminy wiejskie na Lubelszczyźnie (Wisznice i Podedwórze) oraz miasteczko Szczucin (woj. małopolskie). W sumie w 25 gminach było to ponad tysiąc złotych (wśród dużych miast jedynym jest Zielona Góra, wśród miast powiatowych – Rypin). Ale w porównaniu z innymi samorządami w tej kategorii najbardziej wybija się powiat siemiatycki – 1163 zł, przy niemal dwukrotnie niższej sumie drugiego w zestawieniu powiatu suwalskiego.

 

Jeśli chodzi o dotacje na projekty inwestycyjne w sferze społecznej, to wprawdzie ich suma jest niższa niż łączna wartość dotacji na projekty wiążące się z wydatkami bieżącymi, ale zróżnicowanie ich wysokości w  poszczególnych samorządach jest większe. Absolutnym liderem jest Krynica Morska, z sumą dotacji przekraczających 10 tys. zł na jednego mieszkańca. Wybija się też Uniejów w woj. łódzkim (ponad 7,5 tys. zł). Wśród miast na prawach powiatu wyróżniają się Sopot i Zamość, wśród powiatowych – Ostróda, a wśród gmin wiejskich pierwsze miejsce zajmuje Firlej.

 

Cały ranking do pobrania >>> 

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane