Prawo

Przeciwdziałanie przemocy nie działa

Wprowadzone w 2010 r. zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie znacznie pogorszyły sytuację osób dotkniętych przemocą w rodzinie i doprowadziły do wyraźnego spadku liczby ujawnianych przypadków przemocy.

Takie wnioski płyną z opublikowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli wyników kontroli skuteczności realizacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ocena ich jest negatywna.  

 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli przyczyną tego jest znaczne zbiurokratyzowanie procedury oraz przekazanie nowo utworzonym zespołom interdyscyplinarnym kluczowych zadań w systemie przeciwdziałania przemocy, bez uregulowania kwestii ich statusu oraz bez przyznania im uprawnień i środków niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Wyniki kontroli NIK wskazują również, że utworzenie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych opóźnia pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą. Zwrócono także uwagę na nierealizowanie przez gminy bezpłatnego wsparcia dla ofiar przemocy, w tym schronienia w specjalistycznym ośrodku z powodu niewystarczającej liczby ośrodków i niespełniania przez takie placówki standardów.

 

 

 

 

Z tego powodu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji o podjętych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działaniach, mających na celu usprawnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z wnioskami, zawartymi w materiale Najwyższej Izby Kontroli.

 

(Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich  do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r., Sygnatura: RPO/747923/13/III/1112.3.1 RZ)

TAGI: rpo,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane