W samorządach

Konkurs na Ambasadora Młodego Pokolenia RP

Organizacje pozarządowe oraz młodzieżowe rady miast mogą zgłaszać kandydatury do 10 września.

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, przy współpracy z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, zaprasza do udziału w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP”. Adresowany jest on do młodych osób zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską. a także do organizacji, które tą działalność wspierają.

Zgłoszenie przesłać może każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada – do 10 września 2021 roku na adres: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Zgłoszenia przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Głównym celem jest wyróżnienie działalności młodych osób i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską a także zachęcanie szkół, organizacji pozarządowych, samorządów, młodzieżowych rad, środowisk naukowych i firm do działania na rzecz młodzieży. – Każdego dnia działacze społeczni, wolontariusze z ogromnym zaangażowaniem poświęcają się pracy na rzecz młodych Polaków. Większość z tych niezwykłych osób jest anonimowa, a są oni przecież wzorem do naśladowania. Właśnie takie osoby i organizacje ich wspierające będziemy promować i wyróżniać nagrodą Ambasador Młodego Pokolenia RP – mówi pomysłodawca konkursu Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

Nagrody zostaną przyznane w dziewięciu kategoriach:

1. wzór godny naśladowania pod względem etyczno-moralnym i intelektualnym;

2. najaktywniejsza Młodzieżowa Rada Gminy/Młodzieżowa Rada Powiatu/Młodzieżowy Sejmik Województwa;

3. najbardziej przyjazny młodzieży samorząd lokalny w Polsce – gmina/powiat/województwo;

4. mecenas młodego pokolenia – osoba, która swoimi działaniami przyczynia się do wspierania postulatów ludzi młodych, działa aktywnie na rzecz młodzieżowego sektora - osoba fizyczna;

5. organizacja pozarządowa wspierająca działania młodych ludzi;

6. najprzyjaźniejsza firma wspierająca swoimi działaniami ludzi młodych;

7. najciekawsze wydarzenie wspierające rozwój polityki młodzieżowej w Polsce;

8. najaktywniejszy działacz młodzieżowy/wolontariusz – Lider Młodego Pokolenia;

9. najaktywniejsza i działająca na rzecz młodego pokolenia szkoła/uczelnia/środowisko naukowe.

Informacja o wynikach konkursu zostanie udostępniona na stronie internetowej Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. Dodatkowych informacji o przebiegu Konkursu udziela Departament Społeczeństwa Obywatelskiego: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl, tel. +48 22 6947529.